Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Fascynują Was zabytki i ich historia? Chcielibyście pracować w muzeum czy fundacji działającej na rzecz dziedzictwa kulturowego? Przedstawiamy Wam kierunek studiów, który może Was zainteresować.

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Absolwent tego kierunku zdobywa wszechstronną wiedzę w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, historii sztuki powszechnej i polskiej, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa oraz ochrony zabytków. Dodatkowo poznaje podstawy warsztatu historyka sztuki, konserwatora zabytków i muzealnika i umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu wspomnianych wyżej dziedzin. Istotna jest również umiejętność oceny wartości historycznej i kulturowej oraz prawidłowej, nieinwazyjnej techniki eksploracji obiektów historycznych.

Idealny kandydat

Idealnym kandydatem jest osoba, która interesuje się zabytkami i ich historią oraz potrafi pracować w grupie. Przyda się również dobra znajomość języka obcego.

Jeżeli tylko chcielibyście zdobyć umiejętności kreowania i organizowania ochrony dziedzictwa kulturowego w samorządach różnego szczebla, zarządzania i administrowania dziedzictwem kultury oraz kształtowania opinii i postaw na rzecz ochrony zabytków to ten kierunek jest dla Was.

Rekrutacja

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków można studiować na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w systemie studiów I (licencjat) i II (magisterium) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji:

 • 2 spośród: język polski, matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.
 • 1 spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski.

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub historię sztuki, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

Program nauczania

Przykładowe przedmioty realizowane na tym kierunku, to:

 • Kulturowe konteksty sztuki europejskiej
 • Podstawy znawstwa architektury ? zajęcia terenowe
 • Problemy interpretacji dawnych sztuk plastycznych
 • Ikonografia i język obrazu
 • Historia rzemiosł artystycznych
 • Współczesne metody konserwacji zabytków
 • Ochrona zabytkowych miejskich układów przestrzennych
 • Wystawiennictwo
 • Techniki fotograficzne i komputerowe w ochronie zabytków
 • Dziedzictwo przemysłu i techniki w krajobrazie kulturowym
 • Dziedzictwo kulturowe Europy Wschodniej
 • Dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy i regionu
 • Ochrona zabytków w strategiach unijnych
 • Historia ogrodów
 • Finansowanie ochrony zabytków
 • Podstawy prawne zarządzania dziedzictwem kulturowym
 • Promocja zabytkowego krajobrazu kulturowego
 • Seminarium magisterskie

Specjalizacje i specjalności

Przykładowe specjalności na tym kierunku:

 • Eksploracja skarbów kultury
 • Zabytkoznawstwo

Rynek Pracy

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w państwowych służbach ochrony zabytków, administracji państwowej i samorządowej. Dodatkowo można ubiegać się o etat w placówkach oświatowych, muzealnych, galeriach sztuki i antykwariatach. Otworem stoją także instytucje public relations oraz fundacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego.

 

Źródło: ukw.edu.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook