studenckie-kola-naukowe

Studenckie koła naukowe


Zdasz maturę, dostaniesz się na wymarzony kierunek i wreszcie zaczniesz korzystać z uroków życia studenckiego. Biblioteki, sale wykładowe, stołówki i bary uniwersyteckie, kluby i imprezy w akademikach – to wszystko stanie przed Tobą otworem. Możesz wybierać, czy w wolnym czasie wolisz poszerzać swoje zainteresowania, czy stawiasz raczej na życie towarzyskie i rozrywkę. A może chcesz połączyć jedno z drugim? W takim razie wstąp do koła naukowego!

 

Koło naukowe studentowi pierwszego roku kojarzy się nieraz z towarzystwem nudziarzy wygłaszających długie referaty na konferencjach lub z zadzierającymi nosa wydziałowymi geniuszami. Tymczasem trzeba pamiętać, że koło naukowe to po prostu organizacja studencka skupiająca ludzi zainteresowanych określoną dziedziną wiedzy. Może do niej należeć każdy, a członkostwo w takim kole jest opłacalne pod każdym względem. Dlatego warto już na pierwszym roku dowiedzieć się, jakie koła naukowe działają na Twoim wydziale. Być może większość z Was myśli, że pierwszy rok to trochę za wcześnie na działalność w tego typu organizacjach – nie zaszkodzi jednak sprawdzić. W końcu im szybciej znajdziecie swoje miejsce na studiach, tym lepiej dla Was.

Co to takiego?

Działalność kół naukowych polega m.in. na organizowaniu zebrań i konferencji studenckich, obozów naukowych i warsztatów różnego typu, czasem członkom koła udaje się nawet opublikować swoje prace w czasopiśmie naukowym. Wszystko to jest niezmiernie istotne dla tych z Was, którzy będą się starać o stypendium Ministra Edukacji Narodowej albo też chcieliby zdawać na studia doktoranckie lub zostać asystentami na uczelni. Każdy przejaw aktywności naukowej jest w takim przypadku mile widziany.

 

Nauka…

Każde koło naukowe musi mieć swojego opiekuna (jest nim pracownik określonego wydziału), który nieraz przychodzi na spotkania koła, pomaga jego członkom w organizowaniu konferencji, podpisuje rekomendacje oraz wszelkie dokumenty składane przez koło i – co najważniejsze – motywuje do dalszej pracy. Na regularnych zebraniach kół zazwyczaj wygłasza się referaty i omawia problemy z zakresu określonej dziedziny wiedzy. Na przykład członkowie Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców działającego na Uniwersytecie Wrocławskim na swoich zebraniach uczą się Polskiego Języka Migowego. W Językoznawczym Kole Naukowym Uniwersytetu Warszawskiego natomiast dyskutuje się na przeróżne tematy – od elementów językoznawstwa komputerowego po dysleksję i gramatykę języka japońskiego. Studencki Klub Islandzki z kolei organizuje otwarte pokazy slajdów i filmów o Islandii.

 

…i nie tylko

Nie można też zapomnieć o innym – nie mniej ważnym – aspekcie całej sprawy. Koła studenckie są organizacjami i, jak wszystkie organizacje, mają swój zarząd i prezesa. Do obowiązków zarządu należy organizowanie zebrań, reprezentowanie koła na większym forum, składanie podań i wniosków, pisanie sprawozdań i protokołów z zebrań. To wszystko pomaga młodym ludziom nabywać umiejętności społecznych i uczy pracy w zespole a także odpowiedzialności. A przede wszystkim koła naukowe są niepowtarzalną okazją do zawarcia ciekawych znajomości (przeradzających się we współpracę naukową) i przyjaźni na całe życie. Dają one możliwość poznania wielu bardzo życzliwych ludzi, z którymi będziesz mógł pracować i odpoczywać i którzy przez wszystkie lata studiów będą Wam służyli radą i pomogą w potrzebie. I choćby dlatego warto poszukać swojego miejsca w kole naukowym.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook