Edukacja medialna i dziennikarstwo (Fot.freedigitalphotos.net)Edukacja medialna i dziennikarstwo (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Edukacja Medialna i Dziennikarstwo

Studia dziennikarskie są bardzo popularne. Dobry dziennikarz to taki, który nie tylko potrafi zgrabnie pisać i wypowiadać się, ale też taki, który jest wyspecjalizowany w jakiejś dziedzinie. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otworzył, całkiem niedawno, nowy kierunek studiów: Edukacja Medialna i Dziennikarstwo, dzięki któremu uczeń ma szanse poznać nie tylko tajniki dziennikarskie, ale również może zdobyć szeroką wiedzę teologiczną.

Idealny Kandydat

Kierunek powstał na  Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie w ramach kierunku teologia. Kandydat powinien nie tylko interesować się mediami, ale także teologią. Studia te mają za zadanie wykształcić, przede wszystkim dziennikarzy teologicznych. Bycie dziennikarzem nie jest wcale takie łatwe, wiąże się ogromem pracy. Należy być rzetelnym i żyć w zgodzie z własnymi zasadami.  Odpowiedni pretendent musi wiedzieć, co dzieje się wokół niego zarówno politycznie, jaki w zakresie tak zwanego ?show buissnesu?. UKSW proponuje szeroki wachlarz przedmiotów. Idąc na studia dziennikarskie należy zorientować się, w miarę wcześnie, w jakiej dziedzinie najlepiej się czujesz: radiowej, telewizyjnej czy prasowej.

Rekrutacja

Zazwyczaj należy zdać maturę z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • jeden przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Uczeń, który  zdaje maturę na poziomie rozszerzonym ma większe szanse na dostanie się na studia stacjonarne,  w trybie dziennym.

Program Studiów

Program naukowo-dydaktyczny tego Instytutu obejmuje przedmioty:

 • filozoficzno-teologiczne: historyczne, socjologiczne i politologiczne,
 • lektoraty języków nowożytnych,
 • podstawy webmasteringu,
 • programowanie i projektowanie internetowe,
 • edycja i obieg dokumentów elektronicznych,
 • Dziennikarstwo (Fot.freedigitalphotos.net)fotografia prasowa,
 • edytorstwo, grafika komputerowa i multimedialna,
 • dziennikarstwo internetowe,
 • gatunki dziennikarskie,
 • warsztat korespondenta i reportera,
 • formy realizacyjne w tv,
 • reportaż,
 • informacja prasowa,
 • klasycy dziennikarstwa,
 • historia mediów i dziennikarstwa,
 • dziennikarskie źródła informacji,
 • systemy polityczne,
 • media w Polsce,
 • media w świecie,
 • prawo prasowe i autorskie,
 • ekonomia dla dziennikarzy,
 • język reklamy,
 • zintegrowany marketing medialny,
 • public relations,
 • zarządzanie komunikacją w kryzysie,
 • rzecznictwo prasowe.

Specjalizacje

Kierunek studiów Dziennikarstwo (Fot.freedigitalphotos.net)Studia obejmują osiem specjalizacji, który student wybiera na II roku:

 • prasowa,
 • radiowa,
 • telewizyjna,
 • reklamowa,
 • internetowa,
 • edytorska,
 • public relations
 • edukacyjno-medialna.

Edukacja Medialna i Dziennikarstwo a rynek pracy

Studenci i absolwenci kierunku Edukacja Medialna i Dziennikarstwo powinni szukać pracy przede wszystkim w mediach, ale także w szkołach lub Agencjach PR. Jest to kierunek, który kształci w różnych dziedzinach medialnych.

Przykładowe miejsca pracy:

 • Prasa,
 • Telewizja,
 • Radio,
 • Agencje reklamowe, PR, prasowe,
 • Szkoła- jako nauczyciel ?Edukacji Medialnej? oraz ?religii.

 

Źródło: uksw.edu.pl
Inez Brodowska

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook