matura 2013 wyniki

Matura 2013 - chemia rozszerzona - wyniki matur (Fot.freedigitalphotos.net)

Chemia 2013 - wyniki matury ? poziom rozszerzony

Ogólnie do egzaminu dojrzałości w 2013 roku przystąpiło 326 602 osób,  z czego 31 109 maturzystów pisało chemię na poziomie rozszerzonym. Średni wynik z tego przedmiotu wyniósł  56%. Chemia jest przedmiotem…
czytaj dalej »

matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Chemia 2013 - wyniki matury - poziom podstawowy

Ogólnie do egzaminu dojrzałości w 2013 roku przystąpiło 326 602 osób,  z czego 9078 maturzystów pisało chemię na poziomie podstawowym. Średni wynik z tego przedmiotu wyniósł  40%. Chemia jest przedmiotem nieobowiązkowym…
czytaj dalej »

WOS 2013 poziom rozszerzony (Fot.Wojciech Grzędziński, wikipedia.pl)

Matura 2013 ? Wiedza o społeczeństwie rozszerzona ? wyniki matur

Do egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło 326 602 osób, które ubiegały się o świadectwo dojrzałości, natomiast wiedzę o społeczeństwie na poziomie podstawowym wybrało 18 903 absolwentów. 23% (czyli około…
czytaj dalej »

WOS 2013 poziom podstawowy (Fot.Kolanin, wikipedia.pl)

Matura 2013 ? WOS podstawowy ? wyniki matur

Do egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło 326 602 osób, które ubiegały się o świadectwo dojrzałości, natomiast wiedzę o społeczeństwie na poziomie podstawowym wybrało  29 572 absolwentów. Około 3252 maturzystów…
czytaj dalej »

Geografia 2013 poziom rozszerzony (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 ? geografia rozszerzona ? wyniki matur

Do egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło 326 602 osób, które ubiegały się o świadectwo dojrzałości. Geografia na poziomie rozszerzonym została wybrana przez 30 569 absolwentów. Najliczniejszy procent uczniów (20%)…
czytaj dalej »

Geografia 2013 poziom podstawowy (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 ? geografia podstawowa ? wyniki matur

Do egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło 326 602 osób, które ubiegały się o świadectwo dojrzałości. Geografia na poziomie podstawowym została wybrana przez 43 454 absolwentów. 20% (około 8690) uczniów…
czytaj dalej »

Historia 2013 Poziom rozszerzony (Fot.freedigitalphotos.net)

Historia 2013 - wyniki matur - poziom rozszerzony

Do egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym przystąpiło 9 403 zdających. Średni osiągnięty wynik wyniósł 54%. Średnie wyniki w różnych typach szkół: 55% - licea ogólnokształcące 37% - licea profilowane 41% - technika 38% …
czytaj dalej »

Historia 2013 Poziom podstawowy (Fot.freedigitalphotos.net)

Historia 2013 - wyniki matur - poziom podstawowy

Do egzaminu maturalnego z historii na poziomie podstawowym przystąpiło 9 360 uczniów. Średni wynik wynosi 53%. Średnie wyniki w różnych typach szkół: 54% - licea ogólnokształcące 42% - licea profilowane 48% - technika 44% - licea…
czytaj dalej »

Fizyka 2013 poziom rozszerzony (Fot.freedigitalphotos.net)

Fizyka 2013 - wyniki matury - poziom rozszerzony

Do egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym przystąpiło 13 409 maturzystów. Średni wynik wyniósł 47,19%. Tegoroczny arkusz okazał się trudny dla zdających. Najwyższy średni wynik uzyskali uczniowie z liceów…
czytaj dalej »

Fizyka 2013 poziom podstawowy (Fot.freedigitalphotos.net)

Fizyka 2013 - wyniki matury - poziom podstawowy

Do egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym przystąpiło 16 832 maturzystów. Średni wynik wyniósł 37,85%. Tegoroczny arkusz okazał się wyjątkowo trudny dla zdających. Najwyższy średni wynik uzyskali uczniowie z liceów…
czytaj dalej »

facebook