matura chemia (fot.freedigitalphotos.net) matura chemia (fot.freedigitalphotos.net)

Chemia 2013 – wyniki matury – poziom podstawowy

Ogólnie do egzaminu dojrzałości w 2013 roku przystąpiło 326 602 osób,  z czego 9078 maturzystów pisało chemię na poziomie podstawowym. Średni wynik z tego przedmiotu wyniósł  40%.

Chemia jest przedmiotem nieobowiązkowym na egzaminie maturalnym, można ją zdawać, ale nie trzeba. Należy wybrać odpowiedni dla siebie poziom: podstawowy lub rozszerzony, z czego ten drugi daje zdającym więcej możliwości w przyszłości. Nie ma progu zaliczenia, dlatego też maturę z przedmiotu dodatkowego zdają wszyscy.

Licea Ogólnokształcące uzyskały najwyższy średni wynik ze wszystkich szkół i wynosił on 43%.

Średni wynik w innych typach szkół:

  • Licea profilowane- 26%.
  • Technika- 30%.
  • Licea uzupełniające- 18%.

Do egzaminu z chemii na poziomie podstawowym przystąpiło ponad 1000 osób więcej niż w roku ubiegłym. Egzamin okazał się dla zdających trudny. Średni wynik był niższy o 11 punktów procentowych  niż w 2012 roku.

Ogółem 81% maturzystów uzyskało pozytywny wynik z egzaminu maturalnego.

 
Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook