matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2010 – informatyka rozszerzona – arkusze maturalne

Matura z informatyki na poziomie rozszerzonym odbyła się 18 maja 2010 roku. Składała się z 6 zadań, na które zostało przeznaczone 240 min. Można było uzyskać maksymalnie 75 punktów.

Matura podzielona była na dwie części. Arkusz I zawierał 3 zadania, za rozwiązanie których zdający mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów. Arkusz II zawierała 3 zadania praktyczne, za które zdający mógł uzyskać 45 punktów.

Informatyka mogła być zdawana tylko, jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Zadania w arkuszu maturalnym na poziomie rozszerzonym sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ze wszystkich standardów wymagań egzaminacyjnych i zostały zbudowanie zgodnie z programem nauczania w szkole.

W arkuszu dla poziomu rozszerzonego  przeważały zadania trudne.

Arkusz I sprawdzał, czy zdający zna techniki algorytmiczne i algorytmy- zadanie 1. Arkusz maturalny wymagał od zdającego stosowania podstawowych algorytmów i struktur danych w rozwiązaniu problemów informatycznych, jak również analizę podanego algorytmu oraz uzupełnienia luk w algorytmie. Wszystkie powyższe umiejętności przydatne są w zadaniach 2a, 2b.W zadaniu 2c. uczeń musiał wykazać, że stosuje kolejne etapy prowadzące do otrzymania poprawnego rozwiązania problemu: od sformułowania specyfikacji problemu po testowanie rozwiązania. Ostatnie, 3. zadanie to test, składający się z pięciu podpunktów. Polegał on na zaznaczeniu w rubrykach, czy zdanie jest prawdziwe, czy też fałszywe.

Arkusz II polegał na rozwiązaniu zadań z użyciem komputera. Sprawdzał wiedzę z:

  • projektowania i przeprowadzania wszystkich etapów na drodze do otrzymania informatycznego rozwiązania problemu (zadanie 4a, 4b, 5d, 5e),
  • wykorzystywania metody informatyki w rozwiązywaniu problemów (zadanie 4a, 4b),
  • dobierania właściwego programu do rozwiązywanego zadania (5a, 5b, 5c),
  • posługiwania się odpowiednim arkuszem kalkulacyjnym w celu zobrazowania graficznie informacji adekwatnych do jej charakteru (5e),
  • projektowania relacyjnych baz danych i prostych aplikacji bazodanowych (6a, 6b, 6c, 6d, 6e)

Arkusz maturalny online

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook