matura język łaciński i historia antyczna (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – język łaciński i historia antyczna rozszerzona – arkusze maturalne

Arkusz zawierał 6 zadań, za które można było w sumie uzyskać 100 punktów. Czas przeznaczony na egzamin wynosił 180 minut.

Egzamin maturalny z języka łacińskiego i historii antycznej zawierał trzy części. Pierwsza z nich sprawdzała umiejętność stosowania struktur leksykalno-gramatycznych.

W zadaniu 1 należało wstawić odpowiednią formę słowa do całego zdania, w kolejnym zdecydować, czy nazwy typów zdań są poprawne czy nie, zaś w trzecim określić, które z zamieszczonych par zdań wyrażają tę samą treść.

Część druga, to praca z tekstem. Pojawiło się zadanie, w którym trzeba było dokonać przekładu jednego z dwóch podanych fragmentów.

Ostatnia część sprawdzała umiejętność pisania własnego tekstu. Temat brzmiał następująco: Starożytni wśród książek. Przedstaw rolę książki i biblioteki w życiu człowieka, uwzględniając podane materiały i własną wiedzę.

Arkusz online

 

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook