Ranking 4 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z języka polskiego (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 4 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z języka polskiego (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – język polski rozszerzony – arkusze maturalne

Matura z polskiego na poziomie rozszerzonym odbyła się 8 maja.  Czas przeznaczony na egzamin wynosił 180 minut. Zdający mogli maksymalnie otrzymać 40 punktów.

Było tylko jedno zadanie, z którym przyszło zmierzyć się maturzystom. Dokładniej mówiąc, należało napisać wypracowanie na jeden z poniższych tematów:

  1. Literackie obrazy miłości i sposoby ich kreowania we fragmentach Don Kichota z La Manchy Miguela de Cervantesa Saavedry oraz Romea i Julii Williama Szekspira.
  2. Porównaj obrazy miasta przedstawione we fragmentach opowiadania Brunona Schulza Sierpień i powieści Leopolda Tyrmanda Zły. Omów sposoby ukazania przestrzeni i funkcje, jakie ona pełni w obu utworach.

 

Arkusz maturalny online:

 

Źródło: cke.edu.pl

J.  Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook