matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – informatyka rozszerzona – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z informatyki na poziomie rozszerzonym wybrało 2 246 osób. Podzielony był na dwa arkusze.

 

Pierwsza część zawierała 3 zadania, za które łącznie można było uzyskać 20 punktów, a na jej rozwiązanie przeznaczono 90 minut.

Zadanie 1 dotyczyło uzupełnienia tabeli w taki sposób, aby przedstawiała wynik podanego algorytmu – podania rozwiązania dla wywołanej procedury oraz zaprojektowania nierekurencyjnej procedury dla podanego algorytmu.

Zadanie 2 polegało na wykonaniu trzech pierwszych kroków algorytmu bisekcji, podania, w którym kroku algorytmu bisekcji długość analizowanego przedziału będzie po raz pierwszy mniejsza niż 0,1 oraz zapisania algorytmu, który poda przybliżenie miejsca zerowego funkcji f w przedziale, przy zadanej dokładności d.

W zadaniu 3 należało przeanalizować podany algorytm oraz podać wartość zmiennej po zakończeniu działania algorytmu dla podanych wartości algorytmu oraz określić, które odpowiedzi na zadane pytania są prawdziwe, a które fałszywe.

Przykład:

Liczba binarna 101011111100 zapisana w systemie szesnastkowym ma postać

  • AEC                                       PRAWDA/FAŁSZ
  • CFC                                       PRAWDA/FAŁSZ
  • AFC                                       PRAWDA/FAŁSZ
  • DFC                                       PRAWDA/FAŁSZ

 

Druga część wymagała użycia komputera. Zawierała zadania 4-6, za które łącznie można było uzyskać 30 punktów, a na jej rozwiązanie przeznaczono 150 minut.

W zadaniu 4 z kategorii ,,Ferma? należało (biorąc pod uwagę podane założenia i wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne) wykonać polecenia.

Przykład:

Podaj, w którym dniu i o jakiej porze dnia po raz pierwszy liczba kur ponownie osiągnie wartość dokładnie 200 sztuk.

Zadanie 5 z kategorii ,,Ciekawe napisy? polegało na podaniu odpowiedzi do podanych podpunktów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych.

Przykład:

Napis pierwszy to taki napis, w którym suma kodów ASCII jest liczbą pierwszą. Przykładowo, suma kodów ASCII w napisie ABB wynosi 197 i jest liczbą pierwszą, co oznacza, że napis ABB jest napisem pierwszym. Podaj, ile jest napisów pierwszych w pliku NAPIS.TXT.

W zadaniu 6 z kategorii ,,Przedszkolaki? należało wykorzystując dane zawarte w tych plikach i dostępne narzędzia informatyczne np. utworzyć uporządkowaną alfabetycznie wg. nazwisk listę dzieci.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

M.Niewiarowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook