matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 2 – pytania kontrolne – odpowiedzi

1. Słowa ? klucze to słowa najważniejsze z punktu widzenia problematyki tekstu, pojawiają się w nim kilka razy.

2. Streszczenie musi odnosić się do tematu tekstu, przedstawia to, co się na dany temat mówi. Powinno być zwięzłe, odnosić się do najważniejszych treści. Ważne, by było napisane własnymi słowami.

3. Do podstawy słowotwórczej dodajemy formant, np. przyrod + -nik = przyrodnik.

4. Orzeczenie to osobowa forma czasownika, czyli taki czasownik, którego forma wskaże na osobę, która wykonuje czynność, np. niosę (ja), piszesz (ty), przemawia (on, ona, ono), wskazywaliśmy (my), twierdzicie (wy), stworzyli (oni, one).

Lekcja 2 ? Style wypowiedzi

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook