matura polski darmowy kurs maturalny 2016matura polski darmowy kurs maturalny 2016

Lekcja 6 – pytania kontrolne – odpowiedzi

1. We wstępie zamieszczamy ogólne refleksje o problemie zawartym w temacie, ale przede wszystkim, formułujemy TEZĘ ? nasze stanowisko wobec problemu.

2. Akapity to AGRUMENTY – przykłady, które potwierdzają nasze stanowisko. Najlepiej zastosować trzy akapity:

  • akapit, w którym analizujemy tekst zamieszczony pod tematem,
  • akapit, który odnosi się do innego przykładu z lektury,
  • akapit, który jest przykładem z innego tekstu kultury.

W ten sposób uzyskujemy logiczną całość kompozycyjną. To ważne w przypadku rozprawki.

3. Zakończenie powinno przypomnieć raz jeszcze nasze stanowisko wobec problemu (tezę). Uogólniamy, podsumowujemy to, o czym pisaliśmy wcześniej. Możemy dodać własną refleksję.

Lekcja 6

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook