ranking uczelni perspektywy

Najlepsze kierunki ścisłe w 2011 roku

Rankingi mają na celu pokazanie sposobu i poziomu kształcenia w kraju. Analiza każdej sfery edukacji wyższej pozwala maturzystom wybrać odpowiednią uczelnię i odpowiedni kierunek. Wykaz najlepszych kierunków ścisłych na pewno zainteresuje młode umysły, które marzą o karierze inżyniera lub naukowca.

Kierunki ścisłe obejmują matematykę, chemię, fizykę, astronomię, kosmologię, astrofizykę, biochemię, biofizykę oraz zastosowanie fizyki w innych dziedzinach. Ranking kierunków ścisłych wykazuje uczelnie, które spełniły odpowiednie kryteria i wymogi, aby stać się placówkami z najlepszymi studiami ścisłymi. Ich poziom oraz jakość nauczania w tych dziedzinach przewyższa inne szkoły.

Oczekiwania maturzystów co roku rosną. Młodzi ludzie chcą nie tylko rozwijać swoje pasje, ale również mieć świadomość, iż to, co studiują przyniesie im w przyszłości zysk i dobrą pracę. Rankingi kierunków są równie ważne, co rankingi uczelni. Pozwalają one wskazać mocne strony szkoły i danego wydziału oraz dokonać słusznego wyboru.

Aby uczelnia mogła znaleźć się w rankingu musi spełnić kryteria, takie jak m.in. ocena przez kadrę, upodobania pracodawców, liczba publikacji naukowych oraz sytuacja tychże publikacji na rynku. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 100. Uzyskaną liczbę określa się jako wskaźnik. W 2011 roku pod względem jakości kierunków ścisłych bezapelacyjnie zwyciężył Uniwersytet Warszawski. Uzyskał maksymalną ilość punktów. Na drugim miejscu znalazła się Politechnika Warszawska (78,1) , tuż za nią Uniwersytet Jagielloński (76).

Na dalszych pozycjach uplasowały się kolejno
4. Politechnika Wrocławska (wskaźnik ? 61,2)
5. Uniwersytet Wrocławski (wskaźnik ? 53,8)
6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wskaźnik ? 52,6)
7. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (wskaźnik ? 48,3)
8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (wskaźnik ? 43,7)
9. Politechnika Śląska (wskaźnik ? 38,8)
10. Uniwersytet Śląski (wskaźnik ? 35,9)
11. Uniwersytet Łódzki (wskaźnik ? 35,7)
12. Politechnika Łódzka (wskaźnik ? 34,4)
13. Uniwersytet Gdański (wskaźnik ? 33,1)
14. Politechnika Krakowska (wskaźnik ? 31,9)
15. Politechnika Gdańska (wskaźnik ? 31,5)
16. Politechnika Poznańska (wskaźnik ? 31,1)
17. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (wskaźnik ? 30,3)
18. Uniwersytet w Białymstoku (wskaźnik ? 21,7)
19. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (wskaźnik ? 18,6)
20. Politechnika Rzeszowska (wskaźnik ? 17)
21. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach (wskaźnik ? 17)
22. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (wskaźnik –  16)
23. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (wskaźnik ? 15,9)
24. Uniwersytet Zielonogórski (wskaźnik ? 15,1)
25. Politechnika Częstochowska (wskaźnik ? 14,5)
26. Uniwersytet Rzeszowski. (wskaźnik ? 14,4)

Podane szkoły nie tylko spełniły wszelkie wymogi, ale również dokonały postępu w dziedzinie nauk ścisłych. Studenci na tych uczelniach mogą rozwijać swoje zainteresowania, ale również tworzyć innowacyjne projekty. Kierunki, takie jak matematyka, czy też fizyka, nie należą do najłatwiejszych, dlatego zanim wybierzecie tę drogę, zastanówcie się, czy jesteście prawdziwymi pasjonatami tych dziedzin i macie uzdolnienia w tym kierunku.

Najczęściej wybierane kierunki ścisłe to matematyka, chemia oraz astronomia. Decydują się na nie osoby z predyspozycjami technicznymi. Na takich studiach trzeba włożyć dużo pracy w swój rozwój. Przedmioty te zapewniają dobrze płatną pracę. W trakcie kształcenia młodzi ludzi muszą zmierzyć się z wszelkimi regułkami, obliczeniami oraz badaniami.

Źródło: perspektywy.pl
Katarzyna Kujawa

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook