Studentka (Źródło: Pexels)

Polskie uczelnie przodują w Europejskim Rankingu Studiów Inżynierskich

Europejski Ranking Studiów Inżynierskich, czyli EngiRank po raz pierwszy nie jest tylko ułamkiem z ogólnego rankingu szkół wyższych, ale opiera się na kryteriach istotnych dla edukacji inżynierskiej. Klasyfikacja obejmuje uczelnie i programy inżynierskie z 13 krajów tzw. Nowej Europy, czyli tych, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku bądź później.

Kto brał udział w Engirankingu 2020?

Główny ranking ubiegłego roku obejmował 81 uczelni, w tym:

 • 8 uczelni z Bułgarii
 • 2 uczelnie z Chorwacji
 • 5 uczelni z Cypru
 • 10 uczelni z Czech
 • 3 uczelnie z Węgier
 • 3 uczelnie z Łotwy
 • 2 uczelnie z Liwy
 • 27 uczelni z Polski
 • 13 uczelni z Rumunii
 • 5 uczelni ze Słowacji
 • 2 uczelnie ze Słowenii
 • 1 uczelnię z Estonii

Początkowo, w procesie selekcji do klasyfikacji Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich brało udział ponad 200 szkół wyższych, ale ostatecznie zaklasyfikowano 81 uczelni.

Jak wygląda ranking?

Na podium plasuje się Politechnika Warszawska, której w klasyfikacji przyznano pierwsze miejsce z maksymalną liczbą punktów. Zaraz za nią znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie z punktacją wynoszącą 91,66.

1Warsaw University of TechnologyPoland100,00
2AGH University of Science and TechnologyPoland91,66
3University of Chemistry and Technology, PragueCzech Republic90,36
4Czech Technical UniversityCzech Republic86,76
4University of CyprusCyprus84,40
6Lodz University of TechnologyPoland83,91
6Wroclaw University of Science and TechnologyPoland83,66
8Technical University of KosiceSlovakia82,18
8Military University of Technology WarsawPoland82,09
10Budapest University of Technology and EconomicsHungary80,28
11Silesian University of TechnologyPoland79,67
12Gdańsk University of TechnologyPoland78,66
13Slovak University of TechnologySlovakia77.02
14Poznań University of TechnologyPoland75,81
15Tallin University of TechnologyEstonia74,53
16University of MariborSlovenia73,48
16Cyprus University of TechnologyCyprus73,32
16Brno University of TechnologyCzech Republic73,16
16West Pomeranian University of TechnologyPoland72,91
20University Politechnica of BucharestRomania71,43

Zgodnie z obowiązującymi w Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zasadami publikowania rankingów, w celu ustalenia pozycji uczelni w rankingu wprowadzono próg rozróżnialności o wartości 0,5 punktu procentowego (pp), liczonych w stosunku do uczelni o większej liczbie punktów. Oznacza to, że uczelnie, które uzyskały wyniki różniące się o mniej niż 0,5 pp, zajmują w rankingu tę samą pozycję (są klasyfikowane ex equo).

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej (fot. Wikipedia)
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej (fot. Wikipedia)

Kryteria rankingu

Europejski Ranking Studiów Inżynierskich uwzględnił 15 wskaźników oceny każdej uczelni. Są one zgrupowane w pięciu kategoriach. Kryteria uwzględniono zgodnie z Fundacją Edukacyjną Perspektywy, najlepszą instytucją w konstruowaniu rankingów szkół wyższych w Polsce i analizowaniu rankingów akademickich na świecie. W ocenianiu uwzględniono:

 • efektywność naukową (publikacje, cytowania, liczbę cytowanych publikacji, najczęściej powtarzane publikacje w światowych czasopismach naukowych)
 • innowacyjność (zewnętrzne fundusze badawcze, patenty, współpracę naukową z otoczeniem)
 • jakość kształcenia (dostępność kadry dydaktycznej, akredytacje)
 • prestiż (uznanie w kraju)
 • umiędzynarodowienie (studenci cudzoziemcy, wyjazdy i przyjazdy studentów, staże oraz praktyki zagraniczne, międzynarodową współpracę w opracowywaniu publikacji naukowych)

Kto jest twórcą rankingu?

Europejski Ranking Studiów Inżynierskich przeprowadzony został właśnie przez Perspektywy, a partnerem projektu stała się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która jest agencją programu Erasmus+ w Polsce. Drugim partnerem zdecydował się być IREG Observatory on Academic Ranking and Exellence, czyli międzynarodowa organizacja analityków i twórców rankingów akademickich.

J.K.

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook