Matura Niemiecki (Fot.freedigitalphotos.net)

Jak wygląda matura z niemieckiego (egzamin ustny)

Jednym z obowiązkowych egzaminów maturalnych jest egzamin ustny z języka obcego nowożytnego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Dowiedz się, jak wygląda ten egzamin!

Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego nie ma określonego poziomu, co oznacza, że wszyscy maturzyści zdają tę maturę na tym samym poziomie. Z racji tego, że jest to egzamin obowiązkowy, należy zdobyć z niego co najmniej 30%.

Całość trwa około 15 minut. W tym czasie zdający musi nawiązać wstępną rozmowę z komisją, a następnie odegrać z jednym z członków dialog, opisać ilustrację oraz odpowiedzieć na trzy pytania. Następnie udzielić wypowiedzi na podany temat i odpowiedzieć jeszcze na dwa ostatnie pytania.

Egzamin na formę rozmowy z jednym z członków dwuosobowej komisji. Druga osoba nie bierze czynnego udział w rozmowie, tylko się przysłuchuje.

Po wejściu do sali zdający losuje zestaw egzaminacyjny. Każdy taki zestaw zawiera trzy zadania. Maturzysta nie ma czasu na zapoznanie się z pytaniami, od razu po wybraniu zestawu rozpoczyna się egzamin. Pierwszą częścią jest rozmowa wstępna, która powinna trwać nie dłużej niż 2 minuty. Rozmowa polega na zadaniu kilku pytań przez osobę egzaminującą w celu oswojenia zdającego z formą tego egzaminu.

Następnie maturzysta ma 4 minuty, aby zapoznać się z poleceniem i treścią pierwszego zadania ? w którym należy odegrać z egzaminatorem rozmowę z podziałem na role. Maturzysta zazwyczaj wciela się w postać nastolatka lub kogoś, kto musi sobie poradzić w sytuacjach, w jakich zdający może znaleźć się w przyszłości. Podczas swoich wypowiedzi maturzysta musi pamiętać koniecznie o wspomnieniu o (czterech) kwestiach zamieszczonych w poleceniu do zadania i rozwinąć je.

W kolejnym zadaniu należy opisać zamieszczoną w zestawie fotografię. Zdający powinien określić, co znajduje się na poszczególnych planach obrazka, opisać wygląd oraz zachowanie przedstawionych osób, wspomnieć o nastroju panującym na zdjęciu, kolorach, miejscu wykonania fotografii itd. Cała wypowiedź nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty. Następnie maturzysta otrzyma od egzaminatora trzy pytania dotyczące owej ilustracji.

Trzecie zadanie powinno trwać około 5 minut, podczas których maturzysta musi dokonać wyboru ? jednego spośród trzech elementów zamieszczonych w zestawie oraz uzasadnić swoje postępowanie. Powinien również zaznaczyć, dlaczego odrzucił pozostałe opcje. Następnie osoba egzaminująca zada jeszcze dwa pytania nawiązujące do przedstawionych w zadaniu elementów.

Przy ocenie komisja bierze pod uwagę:

  • sprawność komunikacyjną,
  • zakres słownictwa,
  • poprawność leksykalno-gramatyczną,
  • wymowę,
  • płynność wypowiedzi.

 

Pobierz informator maturalny w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

K. Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook