flaga Wielkiej Brytaniiflaga Wielkiej Brytanii

Matura 2019 – Język Angielski poziom rozszerzony – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z języka angielskiego składał się z 10 zadań. Na ich wykonanie oraz uzyskanie maksymalnie 50 punktów maturzyści mieli 150 minut.

Arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym podzielony był na kilka części i za każdą z nich przewidziana była określona maksymalna liczba punktów do zdobycia:

  • rozumienie ze słuchu (12 punktów);
  • rozumienie tekstów pisanych (13 punktów);
  • znajomość środków językowych (4 punkty do zdobycia w poleceniach zamkniętych oraz 8 punktów do zdobycia w ramach krótkiej odpowiedzi);
  • tworzenie wypowiedzi pisemnej w postaci wypracowania o długości od 200 do 250 słów (13 punktów).

Które zadania były najłatwiejsze?

Maturzyści najmniej problemów mieli z zadaniem czwartym oraz częściowo z siódmym. Częściowo, ponieważ polecenie 7.2 poprawnie wykonało jedynie 35% osób, a pozostałe podpunkty zostały zrobione dobrze przez od 55 do 71 procent osób. Podobna sytuacja jest z częścią innych poleceń, co wynikało z tego, że udzielając odpowiedzi, maturzyści zazwyczaj mieli podaną o jedną odpowiedź więcej np. w zadaniach polegających na dopasowaniu akapitu do nagłówka.

Co sprawiało trudności?

Nie licząc pojedynczych podpunktów zadań, najtrudniejsze okazało się dziewiąte, polegające na uzupełnieniu wypowiedzi poprzez podane słowa oraz dopisanie do tych słów kolejnych wyrazów, aby stworzyć spójną, gramatyczną i logiczną całość. Podobna trudność była w poleceniu ósmym, gdzie konieczne było dopisanie pojedynczego słowa do każdego z czterech podanych wypowiedzi. Dwa sformułowania wyraźnie sprawiały uczniom trudność.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook