Ranking 4 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z języka polskiego (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 4 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z języka polskiego (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – Język Polski poziom rozszerzony – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym składał się z jednego zadania. Do jego wykonania maturzyści mieli 180 minut, a w tym czasie starali się uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W arkuszu maturalnym zadaniem było napisanie wypracowania na zadany temat. W trakcie egzaminu maturzyści mogli korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny oraz słownika ortograficznego. Uczniowie mogli wybrać jeden z dwóch tematów. Każdy z nich powinien liczyć co najmniej 300 słów. W pierwszym konieczne było określenie problemu podejmowanego przez Józefa Tischnera w tekście dołączonym do polecenia. Dodatkowo konieczne było zajęcie stanowiska wobec rozwiązania, które przyjął autor. Przedstawiając swoją perspektywę, zdający koniecznie musieli odwołać się też do innych tekstów kultury. W drugim zadaniu konieczne było dokonanie analizy dwóch tekstów kultury, które zostały dołączone do arkusza maturalnego. Była to analiza dwóch wierszy: Chciałabym, z tobą poszedłszy Kazimiery Zawistkowskiej oraz Dusza w niebiosach Bolesława Leśmiana.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook