Matura 2005 geografia podstawowa (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – Geografia poziom rozszerzony – arkusze maturalne

Maturzyści podchodzący do egzaminu maturalnego z geografii musieli rozwiązać łącznie aż 33 polecenia. Na ich wykonanie mieli pełne 180 minut. W tym czasie mogli uzyskać do 60 punktów.

Do arkusza maturalnego dołączony był barwny materiał źródłowy oznaczony od I do IV. Jest on niezbędny do udzielenia części poprawnych odpowiedzi. Dozwolone było korzystanie z linijki, kalkulatora prostego i lupy.

Pierwsze pytanie sprawdzało wiedzę maturzysty dotyczącą długości trwania dnia i nocy w zależności od pory roku. Drugie wymagało przedstawienia przyczyn związanych z różnym zasoleniem wód oceanicznych na świecie. Maturzysta musiał to zrobić na podstawie mapy dołączonej do I części załącznika.

Zadanie 4. i 5. wymagało wykazania się wiedzą dotyczącą chmur i ich tworzenia. Kolejne dwa polecenia dotyczyły rzek (tu również koniecznie trzeba było skorzystać z mapy dołączonej do części I).

Barwna mapa szczegółowa przedstawiająca szczegółową okolice Jeziora Pilchowickiego w Sudetach umieszczona na stronie II załącznika była materiałem źródłowym do zadań od 8. do 13. Wśród nich dominowały polecenia w formie zamkniętej.

W zadaniach 14. i 15. maturzysta musiał wykazać się wiedzą geologiczną, analizując fotografie z załącznika III. W kolejnym konieczne było udzielenie odpowiedzi na podstawie krótkiego materiału źródłowego.

Pytanie 19. sprawdzało orientację maturzysty w kwestii rozlokowania kilku wielkich rzek oraz państw toczących spory o dostęp do nich. Kolejne, choć też sprawdzało wiedzę ogólną, wymagało dopasowania nazw kontynentów do wartość % wyznawców największych religii rozlokowanych na tych kontynentach.

Zadania od 22. do 24. wymagały dokonania analiz na podstawie materiałów źródłowych, które dotyczyły urbanistyki oraz sektorów gospodarczych wybranych krajów na świecie. Tu również konieczna była wiedza o tym, co wyróżnia poszczególne państwa w zakresie procentowego udziału pracującej ludności w poszczególnych gałęziach gospodarki.

Z kolei od polecenia 27. do 29. zdający musiał wykazać się wiedzą oraz skuteczną analizą materiałów poświęconych rolnictwu, uprawom rolnym na terenie Europy oraz Polski. Kolejne zadanie wymagało poprawnego wpisania wartości dotyczących eksportu i importu w Polsce w 2016 roku. Ostatnie polecenie w arkuszu maturalnym również dotyczyło eksportu i importu ? tym razem całej Unii Europejskiej z zewnętrznymi partnerami handlowymi.

Pytania 31-32. wymagały posiadania wiedzy o podziale administracyjnym Polski (opisania wybranych województw) oraz wiedzy o czterech wskazanych państwach Ameryki Północnej.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook