matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – Informatyka poziom rozszerzony – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z informatyki składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała 3 zadania i zdający mieli 60 minut na jej wykonanie. Druga część zawierała kolejne 3 polecenia. Do ich wykonania niezbędne było korzystanie z nośnika danych – na tą część arkusza maturzyści mieli 150 minut. Wcześniej musieli oni zadeklarować system operacyjny, program użytkowy oraz środowisko programistyczne.

Część pierwsza arkusza maturalnego składała się z trzech zadań. Do pierwszego dołączony był krótki opis informujący o zapisaniu przez dwójkę dzieci na jednej kartce ulubionych liczb parzystych oraz nieparzystych. Pierwsza część pytania wymagała napisania algorytmu, który dla danego ciągu liczb znajdzie pierwszą liczbę napisaną przez Jasia (który zapisywał liczby parzyste). W zapisie algorytmu można było wykorzystać jedynie operacje arytmetyczne. W drugiej części polecenia zdający musieli podać złożoność czasową napisanego algorytmu.

Zadanie 2. wymagało przeanalizowania funkcji pisz i składało się z trzech części. Ostatni element tej części arkusza maturalnego wymagał oceny prawdziwości zdań na podstawie podanych informacji.

Druga część arkusza

Część druga arkusza maturalnego sprawdzała umiejętności praktyczne maturzystów. Otrzymali oni nośnik danych podpisany Dane_PR. Przy każdym udzieleniu odpowiedzi maturzyści mieli wyraźnie zaznaczone, jakie pliki oddają do oceny.

Zadanie 4. (pierwsze z tego arkusza maturalnego) wymagało napisania programu (bądź programów) dającego odpowiedź do konkretnych podpunktów pytania, a następnie zapisania wyników w odpowiednim pliku. W pierwszej części polecenia należało sprawdzić, ile z podanych liczb jest potęgami liczby 3. W kolejnym należało podać w kolejności występowania wszystkie liczby równe sumie silni swoich cyfr. Ostatnia część wymagała znalezienia najdłuższego ciągu liczb występujących kolejno po sobie.

Kolejne zadanie wymagało podania odpowiedzi opartej o analizę danych pomiarów meteorologicznych powiązanych z odległą planetą. Ostatnie polecenie wymagało użycia dostępnych narzędzi informatycznych do udzielenia informacji poświęconych perfumom. Tu maturzyści, na podstawie otrzymanych danych, musieli podać m.in. listę nazw perfum, których jednym ze składników jest „absolut jasminu”.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

Pobierz pliki PDF: (część 1) (część 2) (część 2 – pliki do arkusza)

Lub zobacz go online:

Część 1:

Część 2:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook