matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2019 – Matematyka poziom rozszerzony – arkusze maturalne

Arkusz egzaminacyjny matury z matematyki na poziomie rozszerzonym składał się z 15 pytań. Na ich wykonanie maturzyści mieli 180 minut, a w tym czasie mieli możliwość uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do wykonania były polecenia zamknięte i otwarte.

Pierwsze cztery zadania miały formę zamkniętą – odpowiedzi maturzyści musieli zaznaczyć na karcie odpowiedzi. W pierwszych dwóch konieczne było obliczenie podanego równania. Następne wymagało zapisania wzoru funkcji f na bazie fragmentu wykresu tej funkcji. Ostatnie polecenie zamknięte sprawdzało umiejętności związane z wyznaczaniem prawdopodobieństwa.

Część otwarta

Przy udzielaniu kolejnych odpowiedzi jedynie pytanie 5. nie wymagało zastosowania odpowiedniej argumentacji, niemniej jednak kolejne już tego wymagały. W instrukcji do arkusza maturalnego podkreślone zostało:”pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego (6-15) może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów„. W jednym z poleceń otwartych konieczne było wyznaczenie współczynnika b na bazie danych w postaci punktu P, równania paraboli oraz miejsca styczności prostej i paraboli w punkcie P.

Dowodzenie i geometria

Zadanie 8. z kolei sprawdzało umiejętności maturzystów z zakresu dowodzenia na podanej nierówności. Polecenie 10. sprawdzało znajomość zasad geometrycznych, niezbędnych do obliczenia obwodu trójkąta. Z kolei zadanie 9. łączyło w sobie umiejętności niezbędne do wykonania 8. i 10. poprzez konieczność przeprowadzenia procesu dowodzenia na podstawie zasad geometrycznych. Pytanie 15. opierało się również o geometrię, a konkretnie o wiedzę dotyczącą graniastosłupów.

Ciągi i trygonometria

Wśród wysoko punktowanych zadań znalazło się również takie, które wymagało znajomości ciągów. Mając podane dane ciągu arytmetycznego i geometrycznego, konieczne było obliczenie ilorazu ciągu geometrycznego.

Dla maturzystów opłacalne było również przypomnienie sobie obliczania wielomianów, gdyż to właśnie na tym opierało się polecenie 13. Pojawiło się również jedno otwarte pytanie sprawdzające umiejętności rozwiązywania równań trygonometrycznych. Za poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie 14. można było uzyskać aż cztery punkty.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook