Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Najbardziej innowacyjne i kreatywne uczelnie w Polsce

Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania we współpracy z portalem Edunews.pl przeprowadziło konkurs na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce”. W konkursie wzięło udział około 60 szkół publicznych i niepublicznych. 27 maja 2010r. w budynku Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu miał miejsce uroczysty finał projektu, podczas którego oficjalnie ogłoszono wyniki i uhonorowano laureatów w sektorze uczelni publicznych oraz niepublicznych.

Zwycięzcy w kategorii uczelnie publiczne

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
2. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
3. Uniwersytet w Białymstoku

Zwycięzcy w kategorii uczelnie niepubliczne

1. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
2. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
3. Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz

Członkowie Kapituły Konkursowej postanowili dodatkowo przyznać wyróżnienia dla tych uczelni, które (poza gronem laureatów) zdobyły najwyższą liczbę punktów w następujących obszarach: technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy, nowoczesne technologie w dydaktyce oraz tworzenie perspektyw zawodowych.

Wyróżnienia – uczelnie publiczne:

Wyróżnienie w kategorii: „Technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy” otrzymał:
– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wyróżnienie w kategorii:„Nowoczesne technologie w dydaktyce” otrzymał:
– Uniwersytet Śląski z Katowic

Wyróżnienie w kategorii: „Tworzenie perspektyw zawodowych” otrzymały ex aequo:
– Politechnika Gdańska
– Politechnika Śląska w Gliwicach

Wyróżnienia – uczelnie niepubliczne:

Wyróżnienie w kategorii: „Technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy” otrzymała
– Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Wyróżnienie w kategorii: „Nowoczesne technologie w dydaktyce” otrzymała
– Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych z Warszawy

Wyróżnienie w kategorii: „Tworzenie perspektyw zawodowych” otrzymały ex aequo
– Wyższa Szkoła Bankowa z Torunia
– Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji z Lublina.

 

Uczelnie biorące udział w konkursie zostały poddane wnikliwej ocenie, na którą składała się analiza ankiet, badających różne aspekty funkcjonowania placówki. Pytania z bloku „uczelnia widoczna w Internecie” dotyczyły przede wszystkim charakteru witryny uczelni, częstotliwości prowadzonych aktualizacji, sposobów monitorowania ruchu internautów oraz przeprowadzonych modernizacji strony. W ramach „nowoczesnych technologii wykorzystywanych w dydaktyce” pytano przede wszystkim o urządzenia wspierające proces dydaktyczny (notebooki, tablice interaktywne, odtwarzacze multimedialne itp.), wykorzystywanie podczas zajęć innowacyjnych i nowoczesnych technologii (gry symulacjne, wirtualne światy, portale, czaty, blogi), prowadzenie platformy edukacyjnej, kursów e-learning i blended learning, udostępnianie podcastów, a także analizowano wyposażenie sali wykładowej i ćwiczeniowej. W kolejnym obszarze – „technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy” oceniano przede wszystkim internetowy system rejestracji kandydatów, prowadzenie e-Dziekanatu, elektronicznych indeksów, wirtualny dostęp do katalogów biblioteki, czytelni oraz możliwość korzystania z internetowych wersji czasopism i dzienników. Blok pytań dotyczący „tworzenia perspektyw zawodowych” analizował takie obszary aktywności uczelni, jak współpraca z pracodawcami, działalność inkubatora przedsiębiorczości, parku technologicznego, powstawanie firm spin-off, organizowanie praktyk, staży, targów pracy, dni kariery, dodatkowych kursów dla studentów, prowadzenie kierunków zamawianych oraz promowanie najlepszych studentów.

Informacja prasowa
Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook