Historia (Fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Matura 2011 – historia rozszerzona – odpowiedzi do arkuszy

Matura z historii na poziomie rozszerzonym objęła 24 zadania. Arkusz został podzielony na 3 części: test, analizę źródeł oraz stworzenie wypracowania. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 50. Czas przeznaczony na pracę to 180 minut. Na tym poziomie nie było progu zaliczeniowego, co wiąże się z tym, że maturę zaliczyli wszyscy.

W części testowej najwyżej punktowane było zadanie 1. Za jego rozwiązanie można było uzyskać aż 3 punkty. Reszta poleceń oceniana była za 1 lub 2 punkty. W analizie źródeł maksymalna ilość punktów za określenie danego problemu to 2 punkty.  Najwięcej, bo aż 20 punktów, czekało przy wypracowaniu. Zdobycie tej maksymalnej ilości dawało gwarancję uzyskania na świadectwie wyniku przekraczającego połowę. Aby otrzymać komplet punktów za pracę, należało: dokonać trafnej i celnej selekcji faktów, użyć odpowiedniej terminologii historycznej, zdefiniować kontekst historyczny, opisać złożoność zjawisk oraz sformułować swoje zdanie za pomocą argumentów.

Według sprawozdania CKE najwięcej błędów pojawiło się w zadaniu 4. z rozpoznaniem stylów w sztuce. Wskaźnik łatwości wyniósł tam jedynie 0,24. Dość słabo wypadło również wypracowanie. Uczniowie wciąż są za mało precyzyjni w swoich pracach. Według samych zdających to źródła okazały się problemem.  – Uważam, że materiały zamieszczone w arkuszu były bardzo trudne. Nie mogłam poradzić sobie z większością z nich. Szczególnie rysunek propagandowy okazał się czarną magią – narzeka Zofia z Malborka.

Najlepiej wypadła część tworzenia informacji. Maturzyści doskonale poradzili sobie z oceną problemu oraz analizą danych statystycznych. Wskaźnik łatwości w tego typu zadaniach przekroczył 0,90. Sami uczniowie uznali, że najłatwiejsza była część testowa. To w niej można było w prosty sposób podłapać kilka punktów.  – Jeśli ktoś przygotował się solidnie do poziomu rozszerzonego, to pytania z pierwszej połowy arkusza nie powinny być zaskoczeniem. Wiadomo, jakiś stopień trudności musi być, ale w porównaniu ze źródłami i wypracowaniem, to właśnie tutaj najłatwiej można było dostać punkty – ocenia Martyna z Katowic.

Źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

Zobacz odpowiedzi online:

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook