Historia (Fot.Mschlindwein, wikipedia.pl)

Matura 2009 – historia rozszerzona – odpowiedzi do arkuszy

Matura z historii na poziomie rozszerzonym objęła 26 zadań. Cały arkusz podzielono na trzy części, które sprawdzały jak uczniowie radzą sobie z testem, źródłami oraz pisaniem własnego tekstu. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 50. Czas przeznaczony na rozwiązanie całej pracy to 180 minut. Przy tym poziomie nie stosuje się progu zaliczeniowego, dzięki czemu każdy zdaje egzamin.

W części pierwszej zadania były oceniane na 1 lub 2 punkty. Za poprawne rozwiązania wszystkich poleceń można było uzyskać 20 punktów. Środek arkusza stanowiła praca z materiałami źródłowymi. Tutaj czekało maksymalnie 10 punktów. Za każde zadanie czekał 1 punkt. Ostatnia część to wypracowanie, którego perfekcyjne napisanie dawało szansę na 20 punktów. To najwyżej oceniane polecenie w każdej maturze humanistycznej.

Najwięcej błędów zdający popełniali przy analizie źródeł.  Najsłabiej wypadło tworzenie informacji w oparciu o materiał kartograficzny. Uogólnienie informacji i zatytułowanie mapy osiągnęło wskaźnik łatwości 0,18. Maturzyści stwierdzili jednak, że o wiele trudniejsze było rozpracowanie tekstów. – Fragmenty, które pojawiły się na tej maturze, były naprawdę ciężkie. Nie spodziewałem się, że rozszerzenie w tym roku może przysporzyć mi tylu problemów. Najgorszy był dla mnie tekst Ludwika Krzywickiego – ocenia Marek z Wrocławia.

Dużo lepiej w sprawozdaniu CKE wypadły zadania związane ze Stanami Zjednoczonymi. Większość uczniów poprawnie określiła przyczyny migracji do USA oraz zapisała tempo zmian imigracji. Wskaźnik łatwości znacznie przekroczył 0,80. W opinii ogólnej najłatwiejszym zagadnieniem okazała się religia.  – Na początku jak zobaczyłem zadanie z Kościołem, to się przeraziłem, ale po głębszej analizie okazało się ono banalne. Myślę, że znaczna większość moich rówieśników miała tak samo. Jak na poziom rozszerzony, to chyba jedno z prostszych pytań – stwierdza Patryk z Grodziska Mazowieckiego.

źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

Zobacz odpowiedzi online:

 

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook