Matematyka 2011 poziom rozszerzony (Fot.freedigitalphotos.net)

Matematyka 2011 – odpowiedzi do arkuszy – poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony matury z matematyki zawierał 12 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Czas przewidziany na pracę to 180 minut.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym okazała się dla maturzystów bardzo trudna.

Arkusz maturalny zawierał 12 zadań otwartych, które sprawdzały umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego. Zadania badały przede wszystkim umiejętność analizowania sytuacji problemowych i podawania do nich opisu matematycznego, strategii rozwiązania problemu, a także argumentowania rozumowania matematycznego. W arkuszu nie było zadań łatwych i bardzo łatwych.

Najtrudniejsze okazały się zadania 9. oraz 10. W zadaniu 9 maturzyści musieli wykazać się umiejętnością opracowania strategii do rozwiązania problemu z kombinatorki. Jedynie 7% uczniów popranie rozwiązało to zadanie i potrafiło obliczyć, ile jest liczb ośmiocyfrowych spełniających określone w zadaniu warunki. Aż 58% nie podjęło się rozwiązania zadania. 81% maturzystów nie podjęło się rozwiązania zadania 10., które polegało na uzasadnieniu, że odpowiednie odcinki w czworokącie są równoległe.

Najłatwiejsze w tym arkuszu było zadanie, w którym maturzyści musieli przeprowadzić dowód algebraiczny. Prawie 58% przeprowadziło prawidłowo rozumowanie.

Uczniowie potrafili rozwiązać zadania w oparciu o znane algorytmy oraz tworzyć proste modele matematyczne, czyli zadanie 2. Największy problem maturzyści mają nadal z zadaniami wymagającymi doboru odpowiedniej strategii rozwiązania oraz umiejętności analizowania i interpretowania problemów matematycznych.

Najłatwiejsze według maturzystów okazało się zadanie 3., badające umiejętność rozkładu wielomianu z zastosowaniem wyłączenia wspólnego czynnika przed nawias.

Zadania 3., i 11., były najwyżej punktowane. Maturzysta za poprane rozwiązanie mógł uzyskać aż po 6 punktów. Najmniej punktowane były zadania 10., i 12., można było zdobyć po 3 punkty.

Maturzyści wypowiadali się jednogłośnie o maturze z matematyki, egzamin według nich był  trudny. Według mnie matura była trudna.- powiedziała po prostu Kasia, której opinie potwierdził Paweł: Dużo się uczyłem, robiłem różne arkusze maturalne z poprzednich lat, ale ten wdaje mnie się najtrudniejszy, chociaż z matematyką nigdy nie miałem problemów.

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook