matura z języka hiszpańskiego

flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2009 - język hiszpański rozszerzony - wyniki matury

Do egzaminu z hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym w 2009r. podeszło 318 maturzystów. Byli to uczniowie tylko liceów ogólnokształcących.   Średni wynik wynosi 72,5% i jest nieco wyższy niż w roku poprzednim. Hiszpański…
czytaj dalej »

flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2009 - język hiszpański rozszerzony - odpowiedzi do arkuszy

Arkusz maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym sprawdzał umiejętności stosowania struktur leksykalno-gramatycznych, rozumienie tekstu słuchanego oraz czytanego, a także tworzenie dłuższej wypowiedzi pisemnej.   Najtrudniejszym okazało się zadanie 1, w którym…
czytaj dalej »

flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2009 - język hiszpański rozszerzony - arkusze maturalne

Matura z hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym składała się z dwóch arkuszy, w których zadania wymagały rozumienia tekstu słuchanego, tekstu pisanego, tworzenia struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności konstruowania wypowiedzi pisemnej.   W zadaniu …
czytaj dalej »

flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2009 - język hiszpański podstawowy - wyniki matury

Do matury podstawowej z języka hiszpańskiego przystąpiło zaledwie 334 maturzystów. Jest to jeden z najrzadziej wybieranych przedmiotów na maturze.   Średni wynik wynosi 68,81% i jest niższy niż w roku 2008 …
czytaj dalej »

flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2009 - język hiszpański podstawowy - odpowiedzi do arkuszy

Arkusz maturalny z hiszpańskiego na poziomie podstawowym składał się z trzech części, które sprawdzały rozumienie tekstu słuchanego, czytanego oraz umiejętność pisania dłuższej wypowiedzi. Łącznie do rozwiązania było 8 zadań.   Najwięcej trudności…
czytaj dalej »

flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2009 - język hiszpański podstawowy - arkusze maturalne

Arkusz maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym składał się z trzech części ? zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz wypowiedzi pisemnej.   W zadaniu 1 należało wybrać, które…
czytaj dalej »

flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2013 - język hiszpański rozszerzony - wyniki matury

Ogólnie do egzaminu dojrzałości w 2013 roku przystąpiło 326 602 osób,  z czego 458 maturzystów pisało język hiszpański na poziomie rozszerzonym. Średni wynik z tego przedmiotu wyniósł 69%. Jeżeli maturzysta nie…
czytaj dalej »

flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2013 - język hiszpański rozszerzony - odpowiedzi do arkuszy

Poziom rozszerzony matury z języka hiszpańskiego zawierał 41 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Maturzysta musiał uzyskać 30% punktów, aby zaliczyć egzamin (przedmiot obowiązkowy). Czas przewidziany na pracę to…
czytaj dalej »

flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2013 - język hiszpański rozszerzony - arkusze maturalne

Matura z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym odbyła się 27 maja 2013 roku. Składała się z 41 zadań. Egzamin podzielony był na dwie części, na które zostało przeznaczone 190 min. Wszyscy…
czytaj dalej »

flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2013 - język hiszpański podstawowy - wyniki matury

Ogólnie do egzaminu dojrzałości w 2013 roku przystąpiło 326 602 osób,  z czego 1 195 maturzystów pisało język hiszpański na poziomie podstawowym. Średni wynik z tego przedmiotu wyniósł 78%. Jeżeli maturzysta…
czytaj dalej »

facebook