flaga Hiszpaniiflaga Hiszpanii

Matura 2013 – język hiszpański rozszerzony – odpowiedzi do arkuszy

Poziom rozszerzony matury z języka hiszpańskiego zawierał 41 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Maturzysta musiał uzyskać 30% punktów, aby zaliczyć egzamin (przedmiot obowiązkowy). Czas przewidziany na pracę to 170 minut.

Arkusz maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym okazał się dla maturzystów umiarkowanie trudny. Egzamin podzielony był na dwie części.

Maturzyści musieli wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. Obszar standardów obejmował: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz wypowiedz pisemna.

Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej trudności przysporzyły zdającym zadania na rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych, czyli zadanie 1. z części I. Należało uzupełnić lukę w zdaniu, tak aby zachowało ono sens. Według danych opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej najtrudniejsze były zadania wymagające tłumaczenia fragmentów zdań oraz transformacje zdań. Wyższe wyniki zdający uzyskali w zadaniach, w których należało uzupełnić tekst przekształcając pojedyncze wyrazy, czyli zadanie 2. z I części.

Najmniej trudności sprawiło zdającym: wykonanie zadań wyboru wielokrotnego sprawdzających umiejętność selekcjonowania informacji- zadania od 4 do 7 z części II.  Uczniowie nie mieli problemu także z  uzupełnienie tekstu brakującymi zdaniami w części sprawdzającej umiejętność rozumienia pisanego tekstu- zadanie 8 oraz 9 z części II. Maturzyści dobrze poradzili sobie z napisaniem wypracowania, które było w pełni zgodne z wybranym tematem- zadanie 3, w I części. Stworzony tekst był spójny i logiczny, zachowane były proporcje układu tekstu, w ramach określonego limitu słów.

Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów. Po 1 punkcie za zadania zamknięte w obszarach rozumienia słuchanego i pisanego tekstu, 0,5 punktu za zadania zamknięte i otwarte w obszarach rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych oraz 18 punktów za wypowiedź pisemną

Egzamin według maturzystów był umiarkowanie trudny. Jedna z maturzystek powiedziała: Spodziewałam się czegoś trudniejszego. Wydaje mnie się, że zdam z całkiem zadawalającym wynikiem.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Inez Brodowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook