Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa 
Tel:
225893600 
Akademia Pedagogiki Specjalnej

OPIS KIERUNKU

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Grupa kierunków:
inne
Kierunek:
pedagogika
Specjalności:
STUDIA STACJONARNE, I STOPNIA, SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE, Doradztwo zawodowe z bhp, Andragogika, Animacja społeczno – kulturowa, Psychopedagogika kreatywności, Edukacja medialna, SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE, Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, Wychowanie przedszkolne, II STOPNIA, Pedagogika pracy, Edukacja w środowisku lokalnym, Pedagogika opiekuńczo – socjalna, Pedagogika szkolna – pedagogika zdolności, Pedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika przedszkolna, STUDIA NIESTACJONARNE, Animacja środowiska lokalnego, Technologia informacyjna, (dla absolwentów I stopnia studiów humanistycznych), Zarządzanie w oświacie, (dla absolwentów I stopnia specjalności nauczycielskich), Pedagogika korekcyjna
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie, Podyplomowe
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
facebook