Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie - PWSZ Ciechanów

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Ciechanów 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów 
Tel:
236722050 
Mail:
rektorat@pwszciechanow.edu.pl 
WWW:
http://www.pwszciechanow.edu.pl 
PWSZ w Ciechanowie

OPIS KIERUNKU

Wydział Inżynierii i Ekonomii

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Inżynieria środowiska
Specjalności:
inżynieria komunalna, sieci i instalacje płynowe, technologie energetyczne
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Inżynieria środowiska to jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania, a w przypadku dewastacji środowiska (np. w wyniku katastrof, zbyt intensywnej działalności gospodarczej, awarii), zmierzające do przywrócenia tej równowagi. Inżynieria środowiska swoim zakresem obejmuje takie zagadnienia i kierunki badań jak unieszkodliwianie ścieków i odpadów, zaopatrzenie w wodę, ogrzewnictwo i klimatyzacja, ochrona powietrza, monitoring i ochrona środowiska (inżynieria ekologiczna), gazownictwo, chłodnictwo, energetyka.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia stacjonarne na wszystkie kierunki prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości. Szczegółowe informacje na www.pwszciechanow.edu.pl

Powiązane zawody:
inżynier
Profesjonalny kurs maturalny z języka polskiego - 100% ZA DARMO ! ! ! --> Sprawdź teraz...
Zapisz się!
facebook