Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Siedlce 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce 
Tel:
256431915 
Mail:
kancelaria@uph.edu.pl 
WWW:
http://www.uph.edu.pl 
UPH

OPIS KIERUNKU

Wydział Przyrodniczy

Grupa kierunków:
przyrodnicze i rolnicze
Kierunek:
Zootechnika
Specjalności:
hipologia, hodowla zwierząt, ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych, profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Absolwent zdobędzie gruntowną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, prowadzenia i zarządzania gospodarstwami rolnymi, organizowania procesów produkcyjnych i wyboru optymalnych gałęzi produkcji rolniczej oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Rekrutacja na studia

Kwalifikacja:
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Profesjonalny kurs maturalny z języka polskiego - 100% ZA DARMO ! ! ! --> Sprawdź teraz...
Zapisz się!
facebook