Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Siedlce 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce 
Tel:
256431915 
Mail:
kancelaria@uph.edu.pl 
WWW:
http://www.uph.edu.pl 
UPH

O Uczelni

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest najważniejszym ośrodkiem naukowo-badawczym w regionie południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza.

Uniwersytet utworzony został Ustawą z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1040). Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), innych przepisów dotyczących szkół wyższych oraz Statutu uchwalonego przez Senat uczelni 14 grudnia 2011 roku. Szkoła posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Siedlce. Nadzór nad uczelnią sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnią kieruje rektor. Senat jest najwyższym, kolegialnym organem uchwałodawczym. Podstawową jednostką organizacyjną jest wydział. W uczelni funkcjonują również jednostki o charakterze międzywydziałowym.
Rektorat Uniwersytetu mieści się w Pałacu Ogińskich przy ul. Konarskiego 2. Pozostałe obiekty zajmowane przez jednostki naukowo-dydaktyczne, jednostki międzywydziałowe i domy studenta znajdują się przy ulicach: 3 Maja 49 i 54, Sienkiewicza 51, Żytniej 39, 23, 17/3, 17/2, Ks. Jerzego Popiełuszki 9, Prusa 12 i 14, Bema 1, Kazimierzowskiej 3, Wiszniewskiego. Uczelnia jest właścicielem Ośrodka Wypoczynkowego w Ogonkach koło Węgorzewa.

Profesjonalny kurs maturalny z języka polskiego - 100% ZA DARMO ! ! ! --> Sprawdź teraz...
Zapisz się!
facebook