Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

O uczelni

Typ:
niepubliczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Poznań 
Województwo:
wielkopolskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań 
Tel:
616703311 
Mail:
rekrutacja@wsb.net.pl 
WWW:
http://www.wsb.net.pl/studiowacpl 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Rekrutacja

JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM?

O przyjęciu na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa decyduje kolejność zgłoszeń. Jednak ilość miejsc jest ograniczona, dlatego też kto pierwszy, ten lepszy.

Warunki przyjęcia:

złożenie wymaganych dokumentów

opłata administracyjna

Wymagane dokumenty:

podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy (formularze do pobrania ze strony internetowej http://www.wsb.net.pl/studiowacpl ,

kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona przez pracownika uczelni*,

4 zdjęcia o wymiarze 35×45 mm,

kserokopia dowodu osobistego*,

dwie koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie.

*prosimy o zabranie ze sobą oryginału lub odpisu celem potwierdzenia zgodności.

facebook