matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2011 – informatyka rozszerzona – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z informatyki na poziomie rozszerzonym, który odbył się 17 maja 2011 roku, składał się z dwóch arkuszy, a każdy arkusz ? z trzech zadań.

Arkusz pierwszy miał charakter pisemny, to znaczy, że maturzyści rozwiązywali zadania bez użycia komputera. Zadania 1., 2. i 3. były łącznie warte 20 punktów (kolejno 7, 5 i 8 punktów).

Zadanie 1. i 2. zawierały w sobie bardzo szczegółowe wyjaśnienia oraz przykłady ułatwiające wykonanie zadań; po wprowadzeniach maturzysta musiał wykonać polecenia zawarte w podpunktach a-c.

Zadanie 3. miało formę testową ? zdający mieli w 8 podpunktach a-h do wyboru 4 twierdzenia i ich zadaniem było określić prawdziwość lub fałszywość stwierdzenia.

Umiarkowanie trudnym okazał się podpunkt b w zadaniu 3. Podany został pewien algorytm, a następnie maturzysta miał ocenić prawdziwość stwierdzeń:

  • Liczba instrukcji wykonana przez ten algorytm n e za i leży od wielkości n.
  • Liczba instrukcji wykonana przez ten algorytm jest funkcją kwadratową ze względu na n.
  • Instrukcja w kroku 2. jest instrukcją iteracji.
  • Wartość zmiennej j w kroku 2.b. zmienia się kolejno od 1 do i, przy n 1.

Drugi arkusz został nazwany ?praktycznym?, co oznaczało, że do wykonania zadań w nim zawartych potrzebne było wykorzystanie komputera.

Za każde z 3 zadań arkusza drugiego maturzysta mógł otrzymać 10 punktów. Sprawdzano następujące umiejętności:

  • programowanie z wykorzystaniem podstawowych pętli i konwersji typów danych (zadanie 4.);
  • filtrowanie, grupowanie i analizowanie informacji zapisanych w tabelach relacyjnej bazy danych (zadanie 5.);
  • wykonywanie podsumowań, statystyk i graficznej ilustracji danych w arkuszu kalkulacyjnym (zadanie 6.).

W zadaniu 4. kluczowym krokiem było zasymulowanie opisanego procesu zmian objętości skoszonej trawy zgromadzonej przez firmę utrzymującą miejskie trawniki, co bez większych trudności można zrobić przy pomocy arkusza kalkulacyjnego.

W zadaniu 5., na podstawie danych znajdujących w dwóch plikach, należało wykonać cztery polecenia. Maturzysta miał zastosować system zarządzania bazą danych.

W zadaniu 6. dany był plik tekstowy składający się z 1000 liczb zapisanych w systemie binarnym.

W punktach a) ? c) tego zadania wymagane było:

  • sumowanie liczb zapisanych binarnie;
  • konwersja z systemu dziesiętnego na binarny;
  • zliczanie liczb parzystych.

Rozwiązanie tego zadania wymagało napisania odpowiedniego programu komputerowego.

Najprostszymi dla maturzystów okazały się podpunkty: g) zadania 3. (określenie prawdziwości zdań dotyczących pamięci operacyjnej komputera) oraz a) zadania 5 (należało podać liczbę samców oraz liczbę samic wśród psów) ? zdecydowana większość odpowiedziała poprawnie.

W arkuszach przeważały zadania umiarkowanie trudne. Dla zdających najtrudniejsze okazało się zadanie 6., sprawdzające umiejętność implementacji algorytmu konwersji liczb pomiędzy systemem binarnym i dziesiętnym oraz napisania odpowiedniego programu komputerowego.

Maturzyści pozytywnie wypowiadali się na temat poziomu trudności egzaminu ? został uznany za taki, którego poziom rozszerzony jest prostszy od podstawowego. Na forum matematyka.pl jeden z użytkowników o nicku michal17 w taki sposób opisał swoje wrażenia:

?Moim zdaniem łatwiejsza niż w ubiegłych latach. Tak jakoś całkiem odwrotnie w stosunku do tego co słyszy się o pozostałych maturach rozszerzonych.?

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Marta Kozownicka, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook