arkusze maturalne z informatyki odpowiedzi

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2019 - Informatyka poziom rozszerzony - odpowiedzi do arkuszy

Arkusz maturalny z informatyki składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała 3 zadania i w ciągu 60 minut można było uzyskać maksymalnie 15 punktów. Druga część zawierała kolejne 3 polecenia.…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2008 ? informatyka rozszerzony ? arkusze maturalne odpowiedzi

Egzamin trwał łącznie 240 minut i składał się z dwóch części ? pisemnej i praktycznej (na komputerze). Obie części polegały na rozwiązaniu 3 zadań. Podczas trwania egzaminu praktycznego zdający mogli…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2014 ? informatyka rozszerzona ? odpowiedzi do arkuszy

Matura z informatyki na poziomie rozszerzonym składała się z dwóch arkuszy, a każdy z nich zawierał po 3 pytania. Maturzyści mogli przeznaczyć na rozwiązywanie obu części łącznie 240 minut …
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2014 ? informatyka podstawowa ? odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z informatyki na poziomie podstawowym składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, które zawierały po 3 zadania i można było zdobyć za nie: 20 i 30 punktów.…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2009 - informatyka rozszerzona- odpowiedzi do arkuszy

Arkusz z informatyki składał się z dwóch części ? pisemnej i praktycznej. Na wykonanie wszystkich zadań maturzyści mieli łącznie 240 minut. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 75. Zadania wymagały między…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2009 - informatyka podstawowa - odpowiedzi do arkuszy

Na rozwiązanie arkusza maturalnego z informatyki na poziomie podstawowym, składającego się z dwóch części ? pisemnej i praktycznej, abiturienci mieli łącznie 195 minut. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosiła 50.   Najłatwiejszym…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - informatyka rozszerzona - odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z informatyki na poziomie rozszerzonym  składał się z dwóch części: pisemnej (Arkusz I ? zadania rozwiązywane bez użycia komputera) oraz praktycznej (Arkusz II ? zadania rozwiązywane z wykorzystaniem…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - informatyka podstawowa - odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z informatyki na poziomie podstawowym składał się z dwóch części: pisemnej (Arkusz I ? zadania rozwiązywane bez użycia komputera) oraz praktycznej (Arkusz II ? zadania rozwiązywane z wykorzystaniem…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2010 - informatyka rozszerzona - odpowiedzi do arkuszy

Poziom rozszerzony matury z informatyki zawierał 6 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 75 punktów. Nie było progu zaliczeniowego dla tego przedmiotu. Czas przewidziany na pracę to 240 minut. Arkusze dla poziomu…
czytaj dalej »

matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2010 - informatyka podstawowa - odpowiedzi do arkuszy

Poziom podstawowy matury z informatyki zawierał 6 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Nie było progu zaliczeniowego dla tego przedmiotu. Czas przewidziany na pracę to 195 minut. Arkusz maturalny …
czytaj dalej »

facebook