matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2008 ? informatyka rozszerzony ? arkusze maturalne odpowiedzi

Egzamin trwał łącznie 240 minut i składał się z dwóch części ? pisemnej i praktycznej (na komputerze). Obie części polegały na rozwiązaniu 3 zadań. Podczas trwania egzaminu praktycznego zdający mogli korzystać z danych zamieszczonych na płycie dołączonej do arkusza.

Egzamin okazał się trudny. Zadania w obu częściach sprawiły zdającym sporo kłopotów. Najgorzej maturzyści poradzili sobie z zadaniem 5, które sprawdzało umiejętności zapisu i zastosowania klasycznych algorytmów nauczanych w szkołach z wykorzystaniem podstawowych struktur danych. Dość trudne okazało się również zadanie 1, które badało umiejętności rozwiązywania zadań przez: korzystanie ze znanej metody, dokonanie analizy, opracowanie algorytmu i zapisanie go w pewnej notacji oraz analizie liczby działań wykonywanych w algorytmie.

Najwięcej poprawnych odpowiedzi pojawiło się w zadaniu 3 (61%). Zdający musieli wykazać się w tym poleceniu znajomością:

    • komputerowej reprezentacji znaków, liczb, tekstów i obrazów;
    • roli, funkcji i zasad pracy sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowej;
    • klasycznych algorytmów;
    • metod szyfrowania informacji.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

Część I (pobierz plik PDF)
Część II (pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

K. Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook