matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2010 – informatyka podstawowa – odpowiedzi do arkuszy

Poziom podstawowy matury z informatyki zawierał 6 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Nie było progu zaliczeniowego dla tego przedmiotu. Czas przewidziany na pracę to 195 minut.

Arkusz maturalny z informatyki na poziomie podstawowym okazał się dla maturzystów umiarkowanie trudny. Dla absolwentów techników uzupełniających bardzo trudny.

Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej (Arkusz I ? zadania rozwiązywane bez korzystania z komputera) oraz praktycznej (Arkusz II ? zadania rozwiązywane przy użyciu komputera). Na poziomie podstawowym Arkusz I zawierał 3 zadania, za rozwiązanie których zdający mógł uzyskać maksymalnie 20 punktów, a Arkusz II ? 3 zadania praktyczne, za które zdający mógł uzyskać 30 punktów.

W arkuszach dla poziomu podstawowego przeważały zadania trudne i umiarkowanie trudne.

Najtrudniejsze okazało się zadanie, które wymagało napisania prostego programu, czyli zadanie 4. Znajdowało się w części praktycznej (arkusz II). Polegało ono na napisaniu programu , który przegląda słowa zapisane w pliku i wypisuje te, które nie są palindromami. Zadanie 2b, również było trudne dla zdających. Należało ułożyć algorytm, który dla liczby całkowitej n(n>1) podaje jej czynniki pierwsze występujące w rozkładzie podanym w arkuszu.

Najłatwiejsze okazało się zadanie 3c, czyli jedno z pytań testowych. Uczeń musiał podkreślić właściwą odpowiedź.

Najwyższą moc różnicującą miały zadania 1c i 2b.

Maturzyści wypowiadali się jednoznacznie o maturze z informatyki, egzamin według nich był umiarkowanie trudny. Według mnie matura była średnia. Nie zrobiłem jednego zadania, więc nie wiem, czy końcowy wynik mnie zadowoli powiedział Patryk.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Inez Brodowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook