flaga Niemiecflaga Niemiec

Matura 2019 – Język Niemiecki poziom podstawowy – wyniki matury

Matura podstawowa z języka niemieckiego była obowiązkowa, ale tylko wtedy, jeśli ten język został wybrany jako główny język obcy. Na 11 041 zdających osób z egzaminu zwolniono 76 uczniów – laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego. Próg zdawalności wynosił 30%.

Maturę zdawało więcej kobiet niż mężczyzn. Zaledwie 79 osób rozwiązujących zadania robiło to w arkuszach maturalnych dostosowanych do ich niepełnosprawności. Maturę zdało jedynie 90% osób.

Średni wynik to 61% tj. 30,5 punktu. Dokładnie taka sama średnia wyników została uzyskana w roku 2018. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wtedy maturę zdało aż 94% osób, czyli o 4 pkt procentowe więcej niż w roku 2019. W związku z tym, aż 10% osób zostało zmuszonych do pisania matury z języka niemieckiego ponownie w terminie poprawkowym.

CKE podkreśla, że w przypadku zadań na słuchanie ze zrozumieniem osiągnięte wyniki były zróżnicowane – największą trudność sprawiły te fragmenty, w których maturzyści musieli określić intencje nadawcy/autora tekstu (zadania 2.1 i 2.4). W poleceniu pisemnym najniższy wynik zdający otrzymali za poprawność użycia środków stylistycznych (51%).

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook