matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2013 – informatyka rozszerzona – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z informatyki na poziomie rozszerzonym  składał się z dwóch części: pisemnej (Arkusz I ? zadania rozwiązywane bez użycia komputera) oraz praktycznej (Arkusz II ? zadania rozwiązywane z wykorzystaniem komputera). Każda z części zawierała po 3 zadania.

Największą trudność sprawiły uczniom dwie części ostatniego zadania (6.b i 6.c), w którym musieli wykazać się znajomością technik algorytmicznych i algorytmów. Zdający miał za zadanie poprawnie sformułować informatyczne rozwiązanie problemu przez dobór algorytmu i odpowiednich typów oraz struktur danych i zaimplementowanie go w wybranym języku programowania.

Największą wartością poziomu wykonania charakteryzowały się części a) i b) zadania 1 sprawdzające znajomość systemów liczbowych mających zastosowanie w informatyce.

Trudność sprawiło również zadanie 3, które wystąpiło w arkuszu w formie testowej. Najbardziej wymagającym okazał się podpunkt f)  opisujący algorytm.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Małgorzata Sierocińska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook