Biologia 2009 rozszerzona (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2009 – Biologia rozszerzona – arkusze maturalne

Matura z biologii na poziomie rozszerzonym odbyła się 11 maja 2009 roku. Składała się z 39 zadań, na które zostało przeznaczone 150 min.

Biologia była  jednym z najczęściej wybieranych przedmiotów. W całym kraju do matury z tegoż przedmiotu przystąpiło 22% uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.

Biologia, jako przedmiot obowiązkowy może być zdawana na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Przedmiot ten, mógł być zdawany również jako dodatkowy, ale tylko na poziomie rozszerzonym.

Zadania w arkuszu maturalnym na poziomie rozszerzonym sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ze wszystkich standardów wymagań egzaminacyjnych i zostały zbudowanie zgodnie z programem nauczania w szkole.

Arkusz z biologii dla poziomu rozszerzonego składał się z 39, w tym 30 zadań otwartych i 8 zadań zamkniętych.

Zadania w tym arkuszu,  sprawdzały większość wiadomości i umiejętności zawartych w trzech obszarach standardów wymagań:

  • wiadomości i ich rozumienie,
  • umiejętnościami przetwarzania informacji,
  • umiejętność tworzenia informacji.

Na egzaminie maturalnym z biologii na poziome rozszerzonym dominowały zadania wymagające od zdającego umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych, a także umiejętności analizy i interpretacji informacji pochodzących z różnych źródeł. W arkuszu było sporo zadań sprawdzających przygotowanie z skonstruowania opisu na podstawie analizy rysunku lub schematu (zadanie 12, 15 i 22). Zadanie 13. wymagało od zdającego sformułowania problemu badawczego do opisanego doświadczenia.

Do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym wykorzystano obszerny materiał źródłowy w formie: schematów, rysunków, wykresów, tabel oraz tekstów, stanowiący podstawę do wyjaśniania.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Arkusz maturalny online:

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook