matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2010 – informatyka podstawowa – arkusze maturalne

Matura z informatyki na poziomie podstawowym odbyła się 18 maja 2010 roku. Składała się z 6 zadań, na które zostało przeznaczone 75 min. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Informatyka mogła być zdawana tylko, jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Egzamin składał się z dwóch części: Arkusz I ? zadania rozwiązywane bez korzystania z komputera. Arkusz II ? zadania rozwiązywane przy użyciu komputera.

Arkusz I zawierał 3 zadania, za rozwiązanie których zdający mógł uzyskać maksymalnie 20 punktów. Arkusz II ? 3 zadania praktyczne, za które zdający mógł uzyskać 30 punktów.

Zadania w arkuszu maturalnym na poziomie podstawowym sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ze wszystkich standardów wymagań egzaminacyjnych i zostały zbudowanie zgodnie z programem nauczania w szkole.

W arkuszach dla poziomu podstawowego przeważały zadania trudne i umiarkowanie trudne.

W zadaniu 1 zdający musiał wykazać, że stosuje podstawowe algorytmy i struktury danych w rozwiązywaniu problemów informatycznych. Zadanie posiadało trzy podpunkty. Zadanie 2 badało, czy uczeń stosuje klasyczne algorytmy do rozwiązania prostych zdań oraz czy, zna podstawowe algorytmy i techniki algorytmiczne. Ostatnie zadania były w formie testu. Należało zaznaczyć jedną, poprawną odpowiedź. Ta cześć sprawdzała  ogólne wiadomości ucznia, które zdobył na zajęciach lekcyjnych.

W zadaniu 4 należało sformułować informatyczne rozwiązanie problemu przez dobór algorytmu oraz odpowiednich struktur danych i zrealizować je w wybranym języku oprogramowania. Zadanie 5 polegało na dobraniu odpowiedniej metody i narzędzia informatycznego do wykonywanych zadań. Ostatnie zadanie 6 sprawdzało umiejętność projektowania relacyjnego baz danych oraz wykorzystanie do ich realizacji systemu baz danych. Należało wykorzystać również wiedzę z przetwarzania informacji w relacyjnych bazach danych

Arkusz maturalny online

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook