matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2013 – informatyka rozszerzona – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z informatyki na poziomie rozszerzonym  składał się z dwóch części: pisemnej (Arkusz I ? zadania rozwiązywane bez użycia komputera) oraz praktycznej (Arkusz II ? zadania rozwiązywane z wykorzystaniem komputera). Każda z części zawierała po 3 zadania.

W zadaniu 1 należało uzupełnić tabelę oraz wykonać polecenia dotyczące liczb binarnych. Zadanie 2 dotyczyło analizy algorytmu, jednak zostało ono unieważnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Końcowe zadanie części pisemnej było krótką formą testową Prawda/Fałsz.

Część praktyczną rozpoczynało zadanie dotyczące rezerwatu przyrody z żubrami. Należało na podstawie informacji m.in. podać liczbę dostaw siana i żołędzi dla zwierząt, wykonać zestawienie porannych stanów zapasów pożywienia dla żubrów oraz podać największą liczbę żubrów.

Zadanie 5 dotyczyło usługi VOD uruchomionej przez firmę telekomunikacyjną. Na podstawie plików z danymi do testowania należało wykonać zestawienie ilości wypożyczeń filmów, podać imię i nazwisko klienta, który zapłacił najwięcej za wypożyczone usługi oraz liczbę filmów i ich tytuły, które nie zostały wypożyczone ani razu.

W zadaniu końcowym zdający za pomocą języka programowania musieli napisać program, dzięki któremu można było uzyskać odpowiedzi na poszczególne polecenia.

Arkusz maturalny

Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook