matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2007 – matematyka podstawowa – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym zawierał 11 zadań zamieszczonych na 15 stronach.  Na ich rozwiązanie zdający mieli 120 minut i mogli uzyskać 50 punktów.

Pierwsze zadanie dotyczyło funkcji kwadratowej, której wykresem była parabola o danym wierzchołku, przechodząca przez punkt o podanych współrzędnych. Należało przedstawić ją w postaci kanonicznej, naszkicować jej wykres oraz obliczyć miejsca zerowe.  Za to zadanie można było zdobyć 5 punktów.

W zadaniu 2 przedstawiono tabelę wartości transakcji i wysokości prowizji w biurze maklerskim.

Zadanie 3 sprawdzało umiejętności trygonometryczne, 5 wiedzę na temat ciągu arytmetycznego, natomiast 6 znajomość  właściwości wielomianów.

W zadaniu 9 na podstawie podanych miar kątów wewnętrznych oraz długości boków należało obliczyć pole czworokąta wypukłego oraz sporządzić rysunek pomocniczy.

Podobnym zadaniem okazało się zadanie 10, w którym na podstawie danych należało obliczyć objętość graniastosłupa oraz sporządzić rysunek pomocniczy.

 Arkusz maturalny online

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook