Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2005 ? biologia podstawowa ? arkusze maturalne

Egzamin maturalny z biologii w 2005 roku odbył się w piątek, 13 maja. W 2005 roku biologia mogła być traktowana  jako przedmiot obowiązkowy wybrany przez zdającego z listy przedmiotów obowiązkowych lub jako przedmiot dodatkowy. Egzamin z biologii jako przedmiot obowiązkowy mógł być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wyboru poziomu maturzysta dokonywał w czasie egzaminu. Egzamin z biologii jako przedmiot dodatkowy mógł być zdawany wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

Arkusz I, zawierający zadania egzaminacyjne z biologii na poziomie podstawowym, składał się z 27 zadań. Egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut i polegał na rozwiązaniu zadań zawartych w Arkuszu I. Warunkiem zdania egzaminu było otrzymanie co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Poruszane były problemy z zakresu:

  1. Organizmu człowieka jako zintegrowanej całości i prawidłowego jego funkcjonowania ? 16 zadań.
  2. Odżywiania się człowieka ? 4 zadania.
  3. Elementów genetyki ? 4 zadania.
  4. Elementów ekologii i ochrony środowiska ? 3 zadania.

W zadaniu 1. należało rozpoznać, podać nazwy i wymienić funkcje elementów budowy. W zadaniu 2. natomiast –  wskazać cechy charakterystyczne budowy tkanki łącznej.

Zadanie 3. polegało na określeniu znaczenia układu szkieletowego w funkcjonowaniu organizmu człowieka, a 4. na odczytaniu informacji przedstawionych w formie rysunku. Należało wyjaśnić, jakie znaczenie w ruchu kończyny górnej ma skurcz mięśnia trójgłowego ramienia i mięśnia dwugłowego ramienia.

W 5. zadaniu maturzysta miał podać skutki zdrowotne niedoboru podstawowych składników pokarmowych na przykładzie żelaza, w 6. – porządkować informacje dotyczące trawienia wg wskazanego kryterium.

Kolejne, 7. zadanie polegało na  opisaniu wchłaniania i transportu substancji odżywczych.

W zadaniu 8. należało poprawnie zinterpretować podane informacje według wskazanego kryterium, w 9. natomiast należało określić rolę niezbędnych człowiekowi składników pokarmowych.

By poprawnie rozwiązać zadanie 10., należało wyjaśnić procesy zachodzące w organizmie człowieka (procesy zachodzące w erytrocytach).

W zadaniu 11. należało  zaplanować przebieg obserwacji, w 12. – zinterpretować informacje dotyczące przyczyn chorób układu krążenia (uzasadnić pogląd, że miażdżyca naczyń wieńcowych może doprowadzić do niewydolności krążenia i zawału serca).

Następne, (?pechowe?) zadanie 13. polegało na scharakteryzowaniu rodzaju odporności i jej mechanizmów. W zadaniu 14. maturzysta miał pokazać swoją umiejętność dobierania racjonalnego argumentów dotyczących zakażenia wirusem HIV ? miał udowodnić, dlaczego sama obecność nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS nie powoduje zagrożenia zakażeniem.

W zadaniu 15. należało wskazać struktury odpowiedzialne za produkcję moczu pierwotnego, a w 16. podać przykłady działań człowieka warunkujące sprawność umysłu.

W zadaniu 17. wymieniono nazwy grup receptorów  ? należało podporządkować, do których grup należą receptory umożliwiające słyszenie i poczucie równowagi oraz posługiwanie się węchem i smakiem.

Osiemnaste zadanie polegało na wyjaśnieniu, w jaki sposób warunki świetlne otoczenia wpływają na wielkość źrenicy oka, za to 19. – na wyjaśnieniu związków przyczynowo-skutkowych dotyczących odruchów.

W zadaniu 20. należało podać dwa przykłady cech budowy ciała człowieka, które określają różnice między kobietą i mężczyzną.

Zadanie 21. przedstawiało schemat kariotypu kobiety z zespołem Downa. Maturzysta miał ustalić, jaki to rodzaj mutacji oraz wyjaśnij, na czym polega ta mutacja w przypadku zespołu Downa.

W zadaniu 22. należało scharakteryzować zastosowanie technik inżynierii genetycznej w biotechnologii i określić korzyści z jej stosowania. (?Wyjaśnij, na czym, w tym przypadku, polega metoda genetycznej modyfikacji roślin, oraz uzasadnij, że metoda genetyczna mniej szkodzi środowisku niż Bt użyte tradycyjnie?), a w zadaniu 23. należało określić właściwości kodu genetycznego.

Zadanie 24. również opierało się na genetyce ? maturzysta miał wyjaśnić znaczenie badań genetycznych w profilaktyce chorób nowotworowych.

W zadaniu 25. należało odczytać informacje przedstawione w formie tekstu i schematu o tematyce ekologicznej, w 26. – odczytać ze schematu skutki ekologiczne wywołane działalnością człowieka. (?Podaj dwa przykłady skutków ekologicznych zastosowania tego środka owadobójczego.?)

Ostatnie, 27. zadanie polegało na dobraniu racjonalnych argumentów, na objaśnieniu i skomentowaniu informacji zawartych w podanym tekście.

 Arkusz maturalny online

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook