Matura WOT (fot.pixabay.com)Matura WOT (fot.pixabay.com)

Matura 2014 – WOT podstawowy – arkusze maturalne

W tym roku maturzyści wiedzę o tańcu zdawali pierwszego dnia matur, czyli 05 maja. Arkusz egzaminacyjny zawierał 13 stron, a do zdobycia było 50 punktów.  Czas pracy przewidziany na wykonanie 15 zadań wynosił 120 minut.

Zadanie 1 polegało na podaniu tytułów baletów przedstawionych na ilustracjach i podkreśleniu właściwych nazwisk choreografów. W zadaniu 2 należało do podanych opisów biograficznych dopasować nazwiska wybitnych polskich tancerek. Kolejne zadanie wymagało podania imienia i nazwiska oraz instrumentu kobiety, która w mitologii greckiej była muzą tańca, a właściwie radości z tańca. W 4 zadaniu pojawiła się tabela z informacjami dotyczącymi konstrukcji francuskiego baletu dworskiego w okresie baroku. Maturzysta miał za zadanie zaznaczyć zdania prawdziwe i fałszywe. Zadanie 5 wymagało podania tytułu baletu, nazwiska choreografa i kompozytora opisanego w arkuszu dzieła. W zadaniu 6 należało dopasować ilustracje przedstawiające stroje ludowe do nazwy regionu oraz opisu. Kolejne zadanie, to wypisanie spośród podanych tańców, tych które wchodziły w skład suity renesansowej oraz barokowej. W zadaniu 8 należało omówić widowisko określane mianem commedia dell?arte. W zadaniu 12 maturzysta musiał dopasować ilustracje przedstawiające amerykańskich choreografów do właściwych nazwisk i nazwy zespołów.

W zadaniu 10 trzeba było podać nazwę polskiego tańca narodowego, który został opisany w arkuszu. Zadanie 11 wymagało podania nazwiska twórcy przedstawionego systemu notacji tańca. Zadanie 12, to ponownie praca z tabelą, gdzie do opisu kostiumu należało dopasować nazwisko baleriny. W kolejnym zadaniu, na podstawie ilustracji trzeba było rozpoznać balet oraz epokę, w której powstał. Przedostatnie zadanie wymagało podkreślenia właściwego zakończenia każdego zdania.

Ostatnie zadanie było najwyżej punktowane i wymagało dokonania analizy przedstawionego na ilustracji domyślnego ruchu tanecznego. Należało zwrócić szczególną uwagę na charakter, formę i kompozycję ruchu oraz kostiumy tancerzy.

Arkusz maturalny online:

 

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook