Przedmioty maturalne(fot.freedigitalphotos.net)Przedmioty maturalne(fot.freedigitalphotos.net)

Egzamin maturalny ? przedmioty obowiązkowe i dodatkowe

W 2015 roku wprowadzono spore zmiany na egzaminie maturalnym. Przeczytaj nasz artykuł i zapoznaj się z najnowszymi informacjami o przedmiotach, jakie możesz i jakie musisz zdawać na maturze. 

Do 2015 roku maturzyści mieli obowiązek zdawać dwa egzaminy w części ustnej ? bez podziału na poziomy (j. polski i j. obcy nowożytny) i trzy egzaminy w części pisemnej (j. polski, j. obcy nowożytny i matematykę) na poziomie podstawowym. Jako egzamin dodatkowy można było zdawać każdy przedmiot na poziomie podstawowym, wyłączając te obowiązkowe, i każdy przedmiot na poziomie rozszerzonym. Maturzyści mogli podejść do dowolnej ilości egzaminów z przedmiotów dodatkowych.

W 2015 roku nastąpiły jednak zmiany. Od tego roku masz obowiązek przystąpić do:

 • egzaminu ustnego z j. polskiego (bez określenia poziomu),
 • egzaminu ustnego z j. obcego nowożytnego (bez określenia poziomu),
 • egzaminu pisemnego z j. polskiego (poziom podstawowy),
 • egzaminu pisemnego z j. obcego nowożytnego (poziom podstawowy),
 • egzaminu pisemnego z matematyki (poziom podstawowy),
 • egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony).

Jeśli uczestniczyłeś w zajęciach z języka mniejszości narodowej, musisz zdawać także egzamin ustny (bez określenia poziomu) oraz egzamin pisemny na poziomie podstawowym z tego języka.

Oprócz 6 obowiązkowych przedmiotów możesz przystąpić jeszcze do, maksymalnie, pięciu dodatkowych egzaminów. Możesz wybrać dowolny przedmiot, niezależnie od tego, jakich uczyłeś się w szkole.

W części pisemnej:

 • biologia (poziom rozszerzony),
 • chemia (poziom rozszerzony),
 • filozofia (poziom rozszerzony),
 • fizyka (poziom rozszerzony),
 • geografia (poziom rozszerzony),
 • historia (poziom rozszerzony),
 • historia muzyki (poziom rozszerzony),
 • historia sztuki (poziom rozszerzony),
 • informatyka (poziom rozszerzony),
 • j. angielski (poziom rozszerzony lub poziom dwujęzyczny),
 • j. francuski (poziom rozszerzony lub poziom dwujęzyczny),
 • j. hiszpański (poziom rozszerzony lub poziom dwujęzyczny),
 • j. niemiecki (poziom rozszerzony lub poziom dwujęzyczny),
 • j. rosyjski (poziom rozszerzony lub poziom dwujęzyczny),
 • j. włoski (poziom rozszerzony lub poziom dwujęzyczny),
 • j. łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony),
 • j. białoruski ? język mniejszości narodowej (poziom rozszerzony),
 • j. litewski ? język mniejszości narodowej (poziom rozszerzony),
 • j. niemiecki ? język mniejszości narodowej (poziom rozszerzony),
 • j. ukraiński ? język mniejszości narodowej (poziom rozszerzony),
 • j. łemkowski ? język mniejszości narodowej (poziom rozszerzony),
 • j. kaszubski ? język regionalny (poziom rozszerzony),
 • j. polski (poziom rozszerzony),
 • matematyka (poziom rozszerzony),
 • wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony).

W części ustnej:

 • j. angielski (bez określenia poziomu lub poziom dwujęzyczny),
 • j. francuski (bez określenia poziomu lub poziom dwujęzyczny),
 • j. hiszpański (bez określenia poziomu lub poziom dwujęzyczny),
 • j. niemiecki (bez określenia poziomu lub poziom dwujęzyczny),
 • j. rosyjski (bez określenia poziomu lub poziom dwujęzyczny),
 • j. włoski (bez określenia poziomu lub poziom dwujęzyczny),
 • j. białoruski ? język mniejszości narodowej (bez określenia poziomu),
 • j. litewski ? język mniejszości narodowej (bez określenia poziomu),
 • j. niemiecki ? język mniejszości narodowej (bez określenia poziomu),
 • j. ukraiński ? język mniejszości narodowej (bez określenia poziomu),
 • j. łemkowski ? język mniejszości etnicznej (bez określenia poziomu),
 • j. kaszubski ? język regionalny (bez określenia poziomu).

 

K. Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook