matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura 2019 – Wiedza o Społeczeństwie poziom rozszerzony – wyniki matury

Matura rozszerzona z wiedzy o społeczeństwie nie była obowiązkowa. Nie było również progu zdawalności. Podeszło do niej 17 718 osób. Z egzaminu zwolniono 47 uczniów – laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Do matury podeszło prawie o 3 tysiące więcej kobiet niż mężczyzn. Jedynie 128 osób przystąpiło do egzaminu korzystając z arkuszy maturalnych dostosowanych do ich niepełnosprawności.

Średni wynik to 27%, czyli 16,2 punktu na 60. W porównaniu do matury z roku 2018 jest to wynik niższy o 1 punkt procentowy. Tegoroczny arkusz maturalny był bardzo trudny. Do zadań dołączone były materiały źródłowe.

Najgorzej maturzystom poszło zadanie 27.2 – tylko 9% zdających wykonało je poprawnie. Niewiele lepszy, bo 11- i 12-procentowy wynik widnieje przy poleceniach 29.1, 19., 21. oraz 9. Co zaskakujące, w przypadku wypracowania na jeden z 3 tematów poziom wykonania zadania wynosił wśród maturzystów jedynie 12%. Jest to bardzo niski wynik, tym bardziej że za wykonanie tego polecenia można było uzyskać maksymalnie 12 punktów.

Wskazania CKE i co stanowi trudność

Wiedza o społeczeństwie jest przedmiotem łączącym treści z bardzo wielu dyscyplin i to widać było przy wynikach matur. Maturzyści częstokroć skupiali się jedynie na opanowaniu wiedzy z kilku wybranych dziedzin. Najgorzej wypadły te zadania, które sprawdzały u maturzystów znajomość odpowiedniej terminologii zarówno z polityki, prawa, jak i stosunków międzynarodowych. Maturzyści wciąż mają problemy z odczytywaniem informacji zamieszczonych na mapie.

Pisząc wypracowanie, maturzyści mieli wyraźne trudności ze zrozumieniem tematu, a zatem i z właściwą jego realizacją. Bardzo wielu maturzystów nawet nie podjęło się próby realizacji tych tematów. Jeśli już podejmowali się napisania wypracowania, to często pomijali oni istotne elementy, pisali nie na temat lub nie stosowali uzasadnienia do przedstawianej argumentacji. Zdaniem CKE to właśnie te umiejętności należy doskonalić w przygotowaniu się do kolejnych egzaminów maturalnych z Wiedzy o Społeczeństwie.

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook