matura z wosu

matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Jak wygląda matura z WOSu

Od roku 2015 egzamin maturalny wygląda inaczej. Dowiedz się, jak obecnie wygląda arkusz maturalny i jak przebiega egzamin z wiedzy o społeczeństwie, zapraszamy do lektury! Egzamin na formę pisemną i trwa…
czytaj dalej »

matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura 2015 - WOS rozszerzony - wyniki matury

Do matury rozszerzonej z wiedzy o społeczeństwie podeszło 28 072 uczniów, co stanowi ponad 10% wszystkich zdających w tym roku egzaminy. Wśród nich było 24 640 uczniów szkół publicznych oraz 3387 uczniów szkół…
czytaj dalej »

matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura 2015 - WOS rozszerzony - odpowiedzi do arkuszy

Matura z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym składała się z 40 zadań, na których rozwiązanie abiturienci mieli 180 minut. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 60. Arkusz sprawdzał wiedzę …
czytaj dalej »

matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura 2015 - WOS rozszerzony - arkusze maturalne

Arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie składał się z 40 zadań. Na ich wykonanie maturzyści mieli 180 minut, a maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 60. W poleceniu 1 należało zaznaczyć…
czytaj dalej »

matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura 2014 - wos rozszerzony - wyniki matury

Matura z wiedzy o społeczeństwie wciąż przysparza wielu trudności, choć z roku na rok wyniki maturzystów są coraz lepsze.   W roku 2014 do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym…
czytaj dalej »

matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura 2014 - wos podstawowy - wyniki matury

Matura z wiedzy o społeczeństwie w 2014 roku okazałą się łatwiejsza niż w latach ubiegłych, choć wciąż sprawia wiele problemów, nawet na poziomie podstawowym.   Do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie na…
czytaj dalej »

matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura 2014 - WOS rozszerzony - arkusze maturalne

Egzamin maturalny z Wiedzy o Społeczeństwie na poziomie rozszerzonym wybrało 13 163 osób.  Arkusz składał się z 25 zadań, za które łącznie można było zdobyć 50 punktów. Na rozwiązanie całości…
czytaj dalej »

matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura 2014 - WOS podstawowy - arkusze maturalne

Egzamin maturalny z Wiedzy o Społeczeństwie na poziomie podstawowym zdawało 24 718 osób. Składał się on z 33 zadań. Do zdobycia maturzyści mieli łącznie 100 punktów. Na rozwiązanie arkusza przeznaczono 120…
czytaj dalej »

matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura 2013 – wos rozszerzony – wyniki matury

Do egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło 326 602 osób, które ubiegały się o świadectwo dojrzałości, natomiast wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym wybrało 18 903 absolwentów. 23% (czyli około…
czytaj dalej »

matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura z WOSu 2005: Arkusz na poziomie rozszerzonym

Na poziomie rozszerzonym matury z WOS w 2005 roku uczniowie musieli wykazać się wiedzą szczegółową. Na podstawie źródeł musieli oni odpowiedzieć na pytania, które nie należały do najłatwiejszych. Wśród materiałów…
czytaj dalej »

facebook