matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Jak wygląda matura z WOSu

Od roku 2015 egzamin maturalny wygląda inaczej. Dowiedz się, jak obecnie wygląda arkusz maturalny i jak przebiega egzamin z wiedzy o społeczeństwie, zapraszamy do lektury!

Egzamin na formę pisemną i trwa 180 minut. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 60. Podobnie jak i w przypadku innych przedmiotów dodatkowych, nie określono progu zaliczenie dla wosu, więc wyniki z tego egzaminu nie mają żadnego wpływu na zdanie matury (pod warunkiem, że nie będzie to jedyny przedmiot dodatkowy zdawany przez maturzystę).

Arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie składa się z około 30 pytań. Przy każdym zadaniu można znaleźć informację odnośnie tego, ile można zdobyć maksymalnie punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi.

Zadania na egzaminie:

  • wymagają znajomości ogólnych, jak i szczegółowych zagadnień oraz odwoływania się do różnej tematyki, np.: społeczeństwa, prawa, polityki, stosunków międzynarodowych itd.;
  • sprawdzają m.in. umiejętność myślenia naukowego, zdobywania i interpretowania informacji, zauważania związków przyczynowo-skutkowych;
  • mają zróżnicowany poziom trudności;
  • mogą mieć formę zamkniętą – pytań testowych ? lub otwartą;
  • mogą odnosić się do zamieszczonych materiałów, np.: tekstu naukowego, artykuły, mapy, rysunku.

W przypadku zadań zamkniętych można zamkniętych można uzyskać 1 punkt za poprawną odpowiedź, zaś w zadaniach otwartych ? maksymalni 3 punkty. Egzaminator ma obowiązek przyznawać tylko pełne punkty.

Pobierz informator maturalny w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:


K. Macha, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook