matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura 2019 – Wiedza o Społeczeństwie poziom rozszerzony – odpowiedzi do arkuszy

Arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie w 2019 roku składał się z 31 poleceń. Na ich wykonanie uczniowie mieli 180 minut i w tym czasie mogli oni uzyskać 60 punktów.

Arkusz sprawdzał wiedzę m.in. z zakresu wykorzystania i tworzenia informacji, rozpoznawania i rozwiązywania problemów oraz współdziałania w sprawach publicznych. Sprawdzeniu podlegała znajomość zasad i procedur demokracji oraz podstaw ustroju RP, a także znajomość praw człowieka i sposobów ich ochrony.

Co nie stanowiło trudności?

Maturzyści zdecydowanie nie mieli trudności z poleceniem 10.1, wymagającym wybrania jednego z 6 zdań o systemie ochrony zdrowia w USA, które ich zdaniem zawierało opinię. Równie łatwym zadaniem było 24.1. Tu zdający musieli stwierdzić na bazie fragmentu ustawy, który przepis Konstytucji RP ona precyzuje. Poza tymi poleceniami trudno znaleźć inne łatwe zadania do wykonania.

Czego wykonanie było niezwykle trudne?

Zdecydowanie najtrudniejszym zadaniem było 27.2. Maturzyści mieli problem z prawidłowym udzieleniem trzech odpowiedzi prawda/fałsz dotyczącej NATO. Niezwykle trudne było również zadanie 29.1, poświęcone analizie faktografii poświęconej polityce zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, a także polecenie 11. Tu maturzyści nie potrafili poprawnie zidentyfikować cechy państwa opisywanego w źródle (suwerenność/niezależność). Trudności sprawiało również przyporządkowanie do określonych przepisów właściwych kodeksów prawnych, a także nazwanie opisywanego w tekście źródłowym pojęcia. Były to kolejno polecenia 21. i 9.

Zdecydowanie źle poszło napisanie wypracowania na jeden z trzech zadanych tematów. Maturzyści nie zdołali się odnaleźć w wymaganych opracowaniach, bazujących przede wszystkim na wiedzy własnej (pojawiły się tylko pojedyncze materiały źródłowe), a po samej maturze zdający byli zdecydowanie niezadowoleni.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Piotr Paszelke, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook