matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura 2014 – WOS rozszerzony – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z Wiedzy o Społeczeństwie na poziomie rozszerzonym wybrało 13 163 osób.  Arkusz składał się z 25 zadań, za które łącznie można było zdobyć 50 punktów. Na rozwiązanie całości przeznaczono 180 minut.

 

Arkusz podzielony był na trzy części.

Część I- test zawierający pytania otwarte i zamknięte (20pkt)

Zadania sprawdzały m.in.  znajomości terminologii takiej jak altruizm, anomia, internalizacja, nonkonformizm, klasa średnia, mniejszość etniczna;. Trzeba było także:

 • udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu;
 • podać nazwy ideologii na podstawie jej założeń;
 • udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące mapy,
 • przyporządkować uprawnienia konstytucyjnego do właściwego organu RP;
 • uzupełnienić tekstu określeniami związanymi z samorządem terytorialnym w Polsce;
 • rozstrzygnąć, które zdania dotyczące Parlamentu Europejskiego są prawdziwe.

Część II- Analiza materiałów źródłowych(10 pkt)

W części analitycznej znajdowały się materiały takie jak: teksty źródłowe, wykresy, fotografie, tabele.

Maturzyści stanęli przed wyzwaniem:

 • rozstrzygnięcia czy Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ma charakter wiążący;
 • ocenienia, z punktu widzenia humanitaryzmu, rezolucji ONZ w sprawie Libii;
 • rozpoznania osób przedstawianych na fotografiach;
 • wymienienia trzech kwestii, wskazanych w dokumencie jednej z partii politycznych, wiążących deklarowane ideały i wartości tej partii z katolicką nauką społeczną.

Część III ? Wypracowanie (20 pkt)

W tej części należało wybrać jeden z podanych tematów i napisać wypracowanie z wykorzystaniem materiałów źródłowych zawartych w drugiej części arkusza.

Tematy do wyboru:

 1. Scharakteryzuj system ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz ? odwołując się do przykładów dwóch państw ? kwestię łamania praw i wolności człowieka w XXI wieku.
 2. Odwołując się do unormowań prawnych oraz przemian sceny politycznej, scharakteryzuj polski system partyjny w XXI wieku.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

M.Niewiarowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook