Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – Geografia rozszerzona – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym wybrało 25 069 osób. Składał się z 34 zadań, za które można było uzyskać łącznie 60 punktów. Na rozwiązanie całości przeznaczono 150 minut. Do arkusza dołączona była mapa fragmentu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

 

Za poszczególne zadania można było zdobyć od 1 do 3 punktów.

Zadania 1-7 dotyczyły właśnie mapy fragmentu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Polegały między innymi na nazwaniu dolin, do których odnosiły się opisy, czy przedstawieniu podobieństw i różnic w środowisku przyrodniczym oraz w zagospodarowaniu Doliny Będkowskiej i Doliny Kobylańskiej. Należało również obliczyć szerokość geograficzną miejsca na podstawie wysokości Słońca w momencie górowania.

Dalsze zadania dotyczyły np. porównania granitu i bazaltu według podanych kryteriów; znajomości i charakterystyki form polodowcowych; znajomości wiatrów i ich występowania.

Zadanie 12 polegało na określeniu klimatu, w którym istnieją najdogodniejsze warunki do opisanego procesu krystalizacji soli w szczelinach skał oraz na zaznaczeniu czynnika, który przyczynia się do krystalizacji soli w szczelinach.

W dalszej części należało wykonać zadania na podstawie: mapy zasolenia powierzchniowych wód oceanicznych; wykresów przedstawiających wielkość przepływów Nilu w miejscach zaznaczonych na mapie; mapy przedstawiającej wartość salda migracji wewnętrznych na pobyt stały w 2012 roku wg. województw oraz płci migrantów; wykresu przedstawiającego zmiany w wydobyciu wybranych surowców energetycznych na świecie w latach 2000-2010 itp.

W zadaniu 19 trzeba było wpisać w tabeli nazwy języków urzędowych używanych na obszarach państw zaznaczonych na mapie.

Ostatnie 34 zadanie polegało na podaniu głównych wydarzeń, które przyczyniły się do udzielenia pomocy przez Polską Akcję Humanitarną mieszkańcom Japonii i Sudanu.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

M.Niewiarowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook