matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – informatyka podstawowa – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z informatyki na poziomie podstawowym wybrało 2 071 osób. Podzielony był na dwie części.

 

Część pierwsza zawierała 3 zadania, za które uzyskać można było uzyskać maksymalnie 20 punktów. Za poszczególne zadania do zdobycia było 6 lub 8 punktów, a na rozwiązanie arkusza przeznaczono 75 minut.

Zadanie 1 z kategorii ,,Doskonała inaczej? polegało na wykonaniu działań algorytmów, podobnie jak w zadaniu 2 z kategorii ,,Min-Max?. Za zadania można było zdobyć po 6 punktów.

Zadanie 3 wymagało znajomości odpowiedniej terminologii. Należało na podstawie tabeli opisać zjawiska: redundancja, anomalia przy modyfikacji. Następnie odpowiedzieć na 6 pytań zamkniętych.

Przykładowe pytanie:

Ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w internecie i w sieciach lokalnych to:

  • FTP.
  • URL.
  • URN.

Część druga wymagała wykorzystania komputera. Zawierała zadania 4-6, za które uzyskać można było łącznie 30 punktów, a na jej rozwiązanie przeznaczono 120 minut.

Zadanie 4 dotyczyło umiejętności wykorzystania danych oraz tworzenia zestawień. Należało wykorzystując dane z pliku oraz dostępne narzędzia informatyczne wykonać podane polecenia.

Przykład:

Podaj powierzchnię i rodzaj najmniejszej działki oraz powierzchnię i rodzaj największej działki.

W zadaniu 5 należało napisać programy, które dadzą odpowiedź na podane podpunkty.

Przykład:

Ile jest wierszy, w których jedna z występujących tam liczb jest wielokrotnością tej drugiej?

W zadaniu 6 natomiast należało podobnie jak w zadaniu 4 wykorzystując dane zawarte w plikach oraz dostępne narzędzia informatyczne wykonać polecenia.

Przykład:

Podaj, ile dzieci zostało przyjętych (w tym: ile dziewczynek, a ilu chłopców) do przedszkoli wymienionych w poniższej tabeli.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

M.Niewiarowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook